Според данни на НСИ:

Харчовете на българите изпреварват ръста на доходите им

През миналата година сме ограничили цигарите и алкохола, консумирали сме повече плодове и зеленчуци

Харчовете на българите изпреварват ръста на доходите им

Разходите на българите през 2011 г. се увеличават с по-голям темп от ръста на доходите им. Успокоителното е, че балансът засега остава положителен. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за доходите на населението през миналата година, обявени във вторник. Според тях българинът е преминал на здравословен начин на живот ограничавайки цигарите, алкохола и хляба и повишавайки консумацията на плодове и зеленчуци.

Средният годишен доход на едно лице от домакинство е бил 3937 лв., което е с 3.3% повече спрямо 2010 г. В същото време разходите са нараснали с 6.6% за година и достигат 3494 лв., отчита НСИ.

 

Заплатите растат, пенсиите намаляват

 

Българинът разчита на заплатата, пенсията, социалните помощи, детските надбавки, както и от приходи от предприемачество и продажба на имущество. Те формират 96.1% от постъпленията в едно домакинство. Останалата част идват от доходи от заеми, кредити и спестявания.

 

Работната заплата продължава да е основен източник на доходи на домакинствата. През 2011 г. тя формира 51.8 на сто от общия доход, докато година по-рано делът ѝ е бил 50.9 на сто. Домакинствата са разполагали средно на лице с 1960 лв., получени от работна заплата, което е със 103 лв. повече спрямо 2010 г., отчита НСИ.

 

През миналата година се наблюдава намаление на дела на пенсиите като източник на доходи. Социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) намаляват с близо един процент за година и формират 33.3% от общия годишен доход на лице от домакинство през 2011 г.

 

Продължава тенденцията на намаление на относителния дял на дохода от домашно стопанство. През 2002 г. този дял е бил 19.7%, докато през 2011 г. е едва 1.7%, отчита НСИ.

 

Сметките за ток и парно свиват разходите за алкохол и цигари

 

Разходите на едно домакинство през миналата година са били средно 3494 лв., което е ръст от 6.6% спрямо 2010 г. Основната част от средствата (85 – 86%) са отишли за задоволяване на потребности, а 5.2 за плащане на данъци.

 

С близо 5% са се увеличили разходите за жилище, ток, вода и горива и те заемат 14.1% от всички разходи. Увеличение се наблюдава и при харчовете за здраве (8.3%), транспорт (4.1%) и съобщения (5.9%).

 

Относителният дял на разходите за жилищно обзавеждане остава в същите граници (3 – 4%), както и година по-рано. За свободно време, култура и образование през 2011 г. сме харчили толкова, колкото и през 2010 г.

 

Най-много пари се дават за храна, те заемат 36.2% от общите разходи през 2011 г. Ако се вярва на НСИ, кризата е принудила българите да живеят по-здравословно – увеличаване на консумацията на плодове и зеленчуци за сметка на цигарите и алкохола.

 

Българите са намалили и хляба и тестените изделия през миналата година с 1.3 кг на човек и млякото с около литър. За сметка на това са увеличили консумацията на месо със 100 грама, плодове - с близо 4 кг и зеленчуци – с над 2 кг, показват данните на НСИ.

 

Заради драстичното поскъпване на цигарите и алкохола от вдигането на акциза, разходите за тях са се повишили с 4 – 5%, но консумацията им е намаляла, отчита държавната статистика. Потреблението на цигари се е свило с 44 броя - от 591 броя на лице през 2010 г. на 547 броя през 2011 г. С 400 грама по-малко алкохол сме изпили, като консумацията на едно лице от домакинство е била 23.2 литра на човек през 2011 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес