“Химимпорт” подсилва пенсионния си портфейл с “Лукойл Гарант”

Комисията за финансов надзор разреши на “Химимпорт инвест”  да придобие пряко акционерно участие в капитала на Пенсионно-осигурителното дружество “Лукойл Гарант–България” АД в размер на 84,6 на сто, съобщи продавачът.

Така купувачът засилва позициите си на този пазар, прибавяйки още три фонда, в който участват над 140 хиляди души, към пенсионния си портфейл, където вече присъстват ПОК “Съгласие” и ПОАД “ЦКБ Сила“. В първото фирмата държи 49,28 на сто чрез компанията “Химимпорт”, “ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт”, изцяло собственост на “Химимпорт”, притежава 89,26 на сто от ПОАД “ЦКБ Сила”. В тях се осигуряват около 480 000 души, представляващи общо около 16 на сто от пазара. Към управляваните от тях фондове в размер на над 202 млн. лв. сега се вливат активи за над 91 млн. лв.

Сделката за “Лукойл Гарант”, чиято стойност не се съобщава, е част от политиката на групата “Лукойл”, водена от няколко години.. Тя включва освобождаването от нетипични за компанията дейности като банкова, застрахователна, транспортна и др. По този начин петролната компания изпълнява изискванията и очакванията на инвеститорите, тъй като е публично дружество, листвано на Лондонската борса, уточниха от “Лукойл”.

Групата обаче си запазва механизми за контрол в пенсионното дружество, като “Лукойл България” и “Лукойл Нефтохим” остават собственици на 6% от капитала на ПОД “Лукойл Гарант”.

Споделяне

Още от Бизнес