Хората с увреждания и информационните технологии

Кратко въведение:
Проектът е неразривна част от Програма "Български принос за преодоляване на цифровата пропаст " на фондацията - http://cacad.com/digitaldivide.htm.

След повече от 3 години обучение на ИТ специалисти измежду хора с увреждания в Пловдив, Регионална Сиско Академия стартира инициативата и ТУ София чрез своята C Tech Сиско Академия към Центъра за непрекъснато обучение на ТУ.

Началото в София се поставя с уникален модул за обучение по Technical English, специализиран английски с акцент върху термините ползвани в сферата на информационните и комуникационни технологии. Натрупаният до момента опит показа, че езиковата бариера препятства твърде много хора с увреждания да се насочат към ИТ, наред психологическите предизвикателства , възможността за физически достъп, оскъдните финансови условия и мн.др.

Инструктор по езиковия модул е г-ца Цветелина Атанасова, бакалавър по английска филология в ПУ и Студентка на 2004 г за Сиско академиите в България. Самата тя е с много сериозно зрително увреждане - инвалид 1 група. В момента завършва магистратура по английска филология в СУ и стартира второ висше образование в УНСС.

Проектът се реализира без финансиране от страна на Европейски програми, американски донори и при демонстративно бездействие от страна на Министерство на труда и социалната политика (за което сочат многобройни факти , включително и в писмена форма).

Той е възможен благодарение на добрата воля на инструкторите и мениджмента на Регионалната академия, активното съдействие на регионални и национални медии, няколко нестопански организации, както и на някои държавни институции - посочени в Приложение 1.

Резултатите до момента:
- повече от 50 успешно завършили курсове по :
компютърна грамотност, CCNA (мрежови специалисти), IT Essentials I&II (асемблиране и подръжка на компютри, ОС), Unix, Java, Linux in Enerprise Environment
- десетина човека подпомогнати в намиране на подходяща работа. Пример: на конкурс за работно място в ИТ отдела на КЦМ, Пловдив наш студент с увреждане е класиран на 1-во място в конкуренция с над 40 други кандидати
- 18 човека успешно преминали модула по технически английски за начинаещи и напреднали
- огромна като обем и разнообразие обществено-полезна дейност от наши студенти с увреждания в полза на други хора с увреждания

ЗАЩО???
Водени сме от разбирането , че както хората с увреждания се нуждаят от подкрепа , за да водят достоен живот, така и обществото се нуждае от техните способности, таланти , човешки опит и воля за успех!!!

Това важи в особена сила за общество като българското в условия на разруха, демографска катастрофа, срив на ценностните системи и жизнени остатъци от повсеместно добро образование.

Акцентът е върху информационните и комуникационни технологии, защото:
- ИТ е шанс за последните да станат първи. Съществува дългосрочно незадоволено търсене на ИТ специалисти в България , ЕС и света. Съвременните технологии позволяват отдалечен достъп до световното производство на услуги и стоки.
- ИТ са понякога единствен реален шанс за пълноценна човешка комуникация или поне облекчават недостига на такава
- ИТ в немалко случаи са съюзник в процедури по лечение, рехабилитация, адаптация
- И разбира се, защото ние сме професионалисти именно в тази сфера

Нашите послания:
- Към хората с увреждания -
От уважение към себе си включете се в нашата и сходни програми, за да бъдете поне ИТ грамотни. Ако се чувствате достатъчно мотивирани пробвайте и с обучение за ИТ професионалисти.
- Към работодателите -
Не е необходимо да проявявате съжаление. Съпричастността ще е от полза и за Вас самите. Другите ползи за Вас ще са основно две : ИТ специалисти със световно валидни сертификати и лоялност.
- Към медиите -
Без Вас като деен съюзник резултатите ще са повече от скромни, по всички направления : информираност на хората с увреждания, ангажираност на работодателите, натиск върху властимащите да си изпълняват задълженията
- Към ресорните нестопански организации -
Казионният подход е отживелица, самоцелното усвояване на средства по проекти е недостойно. Нашето уважение към всички , които не жалят сили и време
- Към властите -
Изпълнявайте си задълженията. Преливането от пусто в празно и популистките обещания не са ощастливили никого. Предстоят парламентарни избори !!!
Като работодатели ви се предоставя уникален шанс - за вас да работят висококвалифицирани ИТ специалисти срещу скромно възнаграждение

Какво предстои:
- Обучение по още ИТ специалности : VoIP (интернет телефония), Wireless LANs (безжични мрежи), Security (ИТ сигурност), видео монтаж
- Кандидатстване по програми на донори с приоритети - хора с увреждания, обучение, ИТ
- Предоставяне на възможност за дистанционно обучение по нашите учебни планове
- On line трудова борса за хора с увреждания
- Медийна и лобистка кампании

Как другите оценяват усилията ни:
и Best Project 2003 - една от 6-те годишни награди на ниво Европа, Африка и Близък Изток на Сиско Академична Програма - ЮАР, 2003 - http://cacad.com/photos/Johanesburg_2003/Johanesburg_2003_Cisco_Academy_Plovdiv_award.jpeg
- Първите 9 компютъра предоставени лично на наши студенти с увреждания, благодарение на г-н Орлин Кузов , директор на Агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии" към Министерство на транспорта и съобщенията
- Назначаване на работа на наши студенти с увреждания
- Положителни статии, интервюта , репортажи, преки участия в предавания на регионални и национални медии
- Самите студенти с увреждания можете да попитате лично

Споделяне

Още от България