Икономическата зона "Божурище" се разширява с военен имот

Икономическата зона "Божурище" се разширява с военен имот

Икономическата зона "Божурище", разположена в близост до София, се разширява с военен имот от 115 декара и 29 сгради, намиращи се в местността "Матерка” край с. Гурмазово, реши правителството на последното си заседание в сряда. То отне от Министерството на отбраната този терен и го вкара апортна вноска в капитала на Националната компания "Индустриални зони".

Целта е да се осигурят терени за инвеститори и изграждане на прилежаща инфраструктура към зоната. Според отиващия си кабинет така ще се предоставят максимално привлекателни условия на инвеститорите и ще се разгърне пълният потенциал на зоната.

Министерският съвет също така се съгласи пловдивската Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Георги“ да продаде свои неоперативни имоти на Медицинския университет в града, който е заявил интерес да купи сградите на бившите АГ клиника, Гастроентерология и Паразитология.

С друго решение правителството одобри продажбата на ненужна за дейността на "Български пощи“ сграда в русенския квартал "Долапите". Обектът ще бъде продаден чрез търг с тайно наддаване.

На заседанието е решено още едновременно да се намали и увеличи капиталът на държавното дружество "Напоителни системи“. Изважда се поземлен имот с площ 20 дка в землището на с. Виница, област Шумен, които се предоставя безвъзмездно за управление на Министерството на земеделието и храните. Капиталът на дружеството ще се увеличи със стойността на имотите, от собствени средства по баланса на дружеството.

По предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнето имущество, Министерският съвет възложи на НАП да осъществи съответните правни и фактически действия и да продаде по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс имущество, отнето в полза на държавата с влезли в сила съдебни решения по осем случая.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?