Икономисти обявиха реформата в образованието за най-важната

Институтът за пазарна икономика настоява за бюджет с излишък

Икономисти обявиха реформата в образованието за най-важната

Най-важната реформа за България в момента е тази в образованието, твърди Институтът за пазарна икономика (ИПИ), който в понеделник за 15-а година представи т. нар. алтернативен бюджет.

"Предвид бурното икономическо развитие и недостига на квалифицирани кадри на пазара на труда, най-важната реформа е тази в образованието. Необходимо е в най-кратки срокове да се обвърже финансирането на образованието с постиганите резултати, да се създадат адекватни стимули за привличане на млади и амбициозни учители и реално да се въведе дуалното образование“, смятат от ИПИ.

Според икономистите сега средното образование създава погрешни стимули за задържане на учениците на всяка цена, като въпреки това има голям брой отпаднали от училище деца. Има съществени диспропорции между регионите и специалностите, като големият проблем е, че финансирането няма връзка с резултатите от образователния процес.

Една от мерките на кабинета – да увеличи заплатите на учителите, е добра, но закъсняла, коментира Адриан Николов от ИПИ. По думите му не е сигурно, че тя ще влее нови и по-квалифицирани кадри в системата. Въпреки ангажимента на кабинета за разкриване на повече средищни училища, има риск от прекомерно много защитени училища, които водят до по-слаби резултати, твърди Николов.

Затова от ИПИ предлагат възможно най-скоро субсидията за училищата частично да се обвърже с образователните резултати, а също и да се закрият училищата с най-слаби резултати. Това нямало да доведе до увеличаване на процента на отпадналите ученици, твърдят икономистите. Те настояват още за повече стимули за учителите, постигащи високи резултати, а също и за въвеждане на пълноценно дуално образование и освобождаване на учебните програми.

Всеки българин догодина ще плати от джоба си 541 лв., за да се покрият разходите на държавата за образование, сочи т. нар. фискален бон за държавните разходи, който ИПИ изготвя всяка година, за да онагледи бюджета. За да покрие държавните разходи, всеки български гражданин трябва да плати 5537 лв. през 2018 г., от които най-голяма сума – 1841 лв., ще отиде за пенсии, социални помощи и обезщетения. Сметката за здравеопазване е в размер на 663 лв., а за отбрана и сигурност – 627 лв.

ИПИ предлага Бюджет 2018 да завърши с излишък с цел устойчивост на фискалната политика и трупане на буфери срещу бъдещи кризи. ЕК системно препоръчва излишъци при растеж на икономиката и дефицити при спад, а растежът от 4% е най-високият след кризата, припомниха икономистите.

"По време на икономическата криза и възстановяването от нея управляващите настояваха, че не е моментът за реформи заради трудните икономически условия. След това последваха няколко години на предсрочни парламентарни избори и политическа криза, когато обяснението беше същото – не е сега моментът за реформи. След две години на висок икономически растеж и очаквания той да се запази и през следващите три години е крайно време за реформи“, заяви директорът на ИПИ Светла Костадинова.

Институтът настоява още за премахването на "неефективни“ данъци като тези върху дивидентите, лихвите, застрахователните премии и прекратяването на данъчни преференции като намалената ставка на ДДС за туризма.

Калоян Стайков смята, че е необходимо да се замрази осигурителната вноска за фонд "Пенсии“ и кабинетът да се откаже от увеличението с 1 процентен пункт от 1 януари. Според него е необходимо да се замразят също минималните осигурителни доходи и минималната работна заплата, доколкото те не работят и вече са изпълнили ролята си.

ИПИ повтори и старата си теза, че трябва да отпадне реформата във втория стълб на пенсионната система, която даде възможност за прехвърляне на индивидуалните партиди от частните фондове в НОИ. В здравеопазването ИПИ настоява за прехвърляне на 2 процентни пункта от здравните осигуровки към частни фондове.

Споделяне

Още от България