Икономисти от БАН очакват 1% икономически спад догодина

Няма обяснение защо в макрорамката на бюджета за следващата година е заложен спад на икономиката от 2%, както намаление на преките чуждестранни инвестиции. Това коментира във вторник ст.н.с. Гарабед Минасян от секция "Макроикономика" в Икономическия институт при БАН в рамките на представянето на оценката на учените от института за проектобюджета за следващата година. Според Минасян липсва съдържателно осмисляне на числата и тенденциите в проектобюджета. Преодоляването на кризата изисква да се открият причините, за да могат те да се отстранят, а не толкова да се тушират последствията.

Татяна Хубенова, ръководител на секция "Международна икономика", посочи, че евтината работна ръка и безработицата у нас ще продължат да привличат чужди инвеститори, така че прогнозите за спад в инвеститорския интерес са прекалено предпазливи. Според нея реалната прогноза е за спад на БВП с 1%.

Като прекалено предпазлив по отношение на макрорамката определи проектобюджета и зам.-директорът на института Искра Белева. Формулираната макроикономическа среда ще бъде неблагоприятна за заетостта, смята тя. По думите ѝ заетостта е намаляла със 72 хил. души, сред които 64 хил. наети, 3 хил. самонаети и 5 хил. работодатели. Тя обясни, че в тази ситуация хората търсят спасение в три посоки.

Едната е трансфер на заетост към сивата икономика. Втората, според Белева, е трансфер на заетост към селското стопанство. "В момента трансферът към селското стопанство се реализира и вчера, мисля, аграрният министър каза, че селското стопанство е единственият сектор, който генерира растеж. Третата посока е емиграцията на принципа всеки се спасява както намери за добре", посочи тя.

Бившият директор на НОИ Йордан Христосков, който след като напусна осигурителния институт, се върна в БАН, обясни, че намаляването на осигурителната тежест с 2% влиза в противоречие с бюджета за 2010 година.

"Ако имаше достатъчно кураж, правителството можеше да въведе поне за догодина прогресивно подоходно облагане или просто да въведе две скали – 10 и 15% или 10 и 20%. То не трябваше да въвежда намаление на осигурителните вноски, защото тези 400 млн. лв., разпределени между работещите и работодателите, са капка в морето за стимулиране на икономиката и за запазването на работните места", каза Христосков. Той защити и въвеждането на необлагаем минимум поне за една година.

Христосков подчерта, че за първи път в бюджета са защитени възрастните и самотните хора. Слабостите в социалната част са премахването на обезщетенията за майките студентки, майките на близнаци и запазването на равнището на обезщетенията за безработица.

Споделяне

Още от Бизнес