Има ръст на трудовите злополуки през 2012 година

Има ръст на трудовите злополуки през 2012 година

От 2001 г. насам случаите на трудови злополуки и увреждания от работния процес в България намаляват стабилно, но през 2012 година отново се забелязва ръст, стана ясно в събота. Статистиката се събира от социалното министерство и КНСБ по повод Световния ден за безопасност на труда (28 април).

През 2002 година регистрираните инциденти са общо 5436, през 2011 г. са вече наполовина по-малко – 2752, но през 2012 година те отново са над 3000.

Въпреки това има намаление на общия брой смъртни случаи. Те са 82 през 2012 година, докато през 2010 са били 109.

По данни на Международната организация по труда (МОТ), цитирани от ”Дневник”, всяка година повече от 150 милиона човека по света претърпяват трудови злополуки или получават заболяване заради работата си. Смъртните случаи на и свързани с работното място са общо 2.34 милиона на година. От тях 321 хиляди са вследствие на инциденти, а останалите повече от два милиона случая са причинени от различни видове заболявания, свързани с работната дейност.

Тенденциите в България са успоредни на световните - значително повече са заболяванията, причинени от условията на работното място, отколкото възникналите инциденти. За периода 1990 – 2012 г. смъртните случаи при трудови злополуки са близо 3000. За същото време трайно инвалидизираните са над 1700, а повече от 300 хиляди са претърпели злополуки, които са довели до временна неработоспособност.

Най-много случаи на пострадали на работното си място през миналата година има сред заетите в сухопътния транспорт - 140 трудови злополуки. На второ и трето място се нареждат съответно заетите с търговия на едро и на дребно. По области най-голям брой трудови злополуки има  в София (1082), Варна (259), Пловдив (253) и Стара Загора (162), а най-малко са в Кърджали – 19. 

Статистиката показва, че в световен мащаб болестите свързани с работното място са стрували общо 145 млрд. евро през 2012 г. В България загубените работни дни в следствие на инциденти или влошено здраве са над 158 хиляди за годината. 

Споделяне

Още от България