Какво казват числата

Имат ли основание митниците да се хвалят с работата си?

Имат ли основание митниците да се хвалят с работата си?

Агенция "Митници" е преизпълнила плана си за приходите за 2011 г. Агенцията успя да намали контрабандата, да ограничи сивия сектор при акцизните стоки, да подобри събираемостта. Това са част от добрите думи, които директорът Ваньо Танов изрече по адрес на ведомството, осигуряващо значителна част от постъпленията в държавния бюджет.

Дали наистина са толкова добри резултатите от работата на митниците, които в последните две години бяха подложени на стреса от реформи със спорна резултатност?

Данните говорят сами за себе си. Още повече, че те са официално оповестени от Министерството на финансите и от Агенция "Митници". Нужно е само да бъдат направени някои прости съпоставки с резултатите от предходните няколко години, когато беше "пикът" на възхода, а след това дойде разгарът на икономическата криза и имаше спад в стопанската активност.

ДДС

Официалните данни за събираемостта на данък добавена стойност (ДДС) при внос за 2011 г. е 3 370.8 млн. лв., което е с 487.8 млн. лв. повече от 2010 г. или със 17% отгоре.

Приходи от ДДС от внос в периода 2007 г. – 2012 г.

Табл. 1

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 прогноза АМ и МФ
ДДС ОТ ВНОС (в млн. лв.) 3511,6 4032,6 2380,0 2883,0 3370,0 3580,0


Постъпленията за периода са определено повече в сравнение с 2010 г., но на какво се дължи това? В доклада на Министерството на финансите четем ясно: "По-високите приходи са резултат от увеличения стойностен обем на внесените стоки от групите “Горива и смазочни материали” и “Промишлени доставки”. По-високите цени през 2011 г. спрямо 2010 г. на енергийните ресурси, руди и цветни метали е един от факторите, довел до отчитането на ръст в приходите от ДДС.”

С други думи този привиден успех не се дължи на подобрена събираемост и работа на Агенция "Митници", а на други обективни икономически фактори за периода 2010-2011 г.

Например, средната цена петрол тип "Брент” за 2010 г. е 117.50 лв/барел при средна цена петрол тип "Брент” за периода 01-12.2011 г. – 156.30 лв./барел. Т. е. имаме покачване през 2011 спрямо 2010 г. на цената на суровия петрол тип "Брент” с 33.4%. С други думи се разчита на съществуващото положение на увеличаване на приходите единствено заради промяната нагоре на цените, а не заради подобряването на работата на Агенция "Митници" и на борбата с контрабандата.

В действителност се оказва, че големият дял на вноса на суров петрол и същественото повишаване на цената на барел допринасят за "успехите” на АМ в събираемостта.

Акцизи

Планът на Агенция "Митници" за събираемост в частта акцизи за 2011 г., заложен от Министерството на финансите в бюджета за 2011 г., възлизаше на 3800 млн. лв. Изпълнението за 2011 г. в частта акцизи е 3 860.1 млн. лв. или преизпълнението на плана е 60 млн. лв.

Горива

Приходи от горива в периода 2009 г. – 2012 г.

Табл. 2

  2009
(преди възстановяване)
2010
(преди възстановяване)
2011 2012
прогноза
за АМ и МФ
АКЦИЗИ ОТ ГОРИВА  (в млн. лв.) 2214,7 2236,9 2100,0 2270,0


За 2011 г. акцизът върху горивата беше увеличен с 3.6%. Според данните на финансовото министерство и митниците събираемостта от горива бруто за 2011 г. е по-ниска от равнищата от 2010 г. Според Ваньо Танов спадът в потреблението през 2010 г. спрямо 2009 г. е 10%. Според данните обаче по никакъв начин не се вижда ефектът от влязлата в сила Наредба №3, която принуди фирмите да влязат в допълнителни разходи, свързани с монтирането на измервателни уреди. Дори обратното - забелязва се спад от 137 млн. лв. в събираемостта на акциз от горива спрямо 2010 г.

Задълженията по възстановяване на акциз са 3 пъти по-малки в сравнение с 2010 г. – от 653.7 млн. лв. за 2010 г. на 220 млн. лв. за 2011 г. Не се възстановява и акциз на земеделските производители. Според данните на НСИ износът е силно увеличен спрямо 2010 г., което би трябвало да говори за по-високо потребление на енергийни носители.

По-високото потребление на горива обаче не се е отразило на повишение на приходите от акцизи.

Ако говорим за борбата на митниците с контрабандата – то тя е с нулева резултатност както за 2010, така и за 2011 г.

Както и друг път сме отбелязвали, скритите резерви от акцизи от горива са поне 100 млн. лв., ако, разбира се, се подобри събираемостта.

Високоалкохолни напитки и пиво

По отношение на акциза върху спиртните напитки за 2011 г. Агенция "Митници" отбелязва 10% ръст. Ясно се вижда, че след акциите на МВР от средата на 2010 г. има рязко повишаване на събираемостта от алкохол, но този ръст е само в рамките на 6 месеца през 2010 г. През 2011 г. има спад спрямо второто полугодие на 2010 г. с близо 14%, което се дължи единствено на понижен контрол и увеличен черен сектор. И то след като навсякъде бяха сложени измервателни уреди, акцизът при бирата и алкохолът е надолу.

Приходи от алкохол и пиво в периода 2009 г. – 2012 г.

Табл. 3

  2009
( преди възстановяване)
01-06.2010 (преди възстановяване) 07-12.2010 (преди възстановяване) 2010
(общо преди възстановяване)
2011 2012 прогноза
АМ и МФ
АКЦИЗИ ОТ АЛКОХОЛ И ПИВО
(в млн. лв.)
187,60 86,10 154,10 240,2 265,00 275,00
СРЕДНО НА МЕСЕЦ
(в млн. лв.)
15,60 14,35 25,70 20,00 22 22,90


Тютюневи изделия

За поредна година през 2011 г. се отчита устойчиво равнище на събираемостта от акцизи от тютюневи изделия. Показателно е, че през 2011 г. има отчитане на поредния спад на обмитени късове цигари с близо 1 млрд. къса спрямо 2010 г. През 2011 г. имаше малко увеличение на акциза на рязания тютюн и на 120-мм цигари, както и нямаше задължения за възстановяване на акциз от цигари. Въпреки това не беше отчетен съществен ръст на приходите от акциз от цигари.

Приходи, обложени късове и средна акцизна ставка на тютюневите изделия в периода 2008–2012 г.

Табл.4

  2008 2009
(преди възстановяване)
2010
(преди възстановяване)
2011 2012
прогноза
АМ и МФ
АКЦИЗИ ОТ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
(в млн. лв.)
1715,00 1787,70 1685,7 1680,00 1775,00
ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
( в млрд. къса)
21,90 17,90 11,96 10,9 11,5
ИЗЧИСЛЕНА СРЕДНА СТАВКА (лева за 1000 къса) 78,40 101,60 141 155 155


Според Агенция "Митници" през 2011 г. са обложени 10.9 млрд. къса цигари. За поредна година това са най-ниските стойности за последното десетилетие. С други думи даже и да приемем, че е нормално спад от над 50% в обмитените късове цигари за 2010 г. спрямо предишните години следствие на драстичното повишение на акциза, не може да се приеме, че през 2011 г. положението няма да се промени в посока нагоре, освен ако контрабандата на цигари не е вече легализирана и отчетена като нормална, както и че 50% контрабанден дял в търговията с цигари е нормална.

Не е ясно откъде идват твърденията на Ваньо Танов за понижение на контрабандата, при положение, че в 2011 г. се обмитяват по-малко късове от 2010 г., а и са заловени по-малко късове – 250 млн. къса за 2010 г. спрямо 195 млн. къса за 2011 г.

Ето още малко факти от статистиката, които говорят единствено за дефектите на работата и управление на митниците.

Най-малко количество цигари са обмитени през 2006 г. – 14.4 млрд. къса, което е 27.6% по-малко от 2005 г. През 2006 г. сегашният директор на митниците Ваньо Танов е бил началник на службата ГДБОП, а заместникът му допреди година Антоний Странджев е бил негов заместник в същата служба с ресор контрабанда.

Спадът на цигарите през 2010 г. в процентно изражение спрямо 2009 г. е около 37%, когато Ваньо Танов е митнически директор, а Антоний Странджев е негов заместник с ресор Митническо разследване и разузнаване. След това достигнато дъно се забелязва, че вече за втора поредна година броят обмитени цигари се запазва и никой от управляващите не може, не иска и не прави нищо, за да се промени съществуващото положение.

Средното годишно потребление на цигари за периода 2003–2009 г. е 19.5 млрд. къса. Като към този брой прибавим рекордните равнища на контрабанда, които са 15-20%, достигаме до реално потребление на цигари в България от около 23-24 млрд. къса. Изводът: реално контрабандата на цигари през 2011 г. е 54%. Даже и да отчетем факта, че има отказали се пушачи и намалено потребление, то пак сивият и контрабандният дял при цигарите е около 45%.

Теориите, че драстичното повишаване на акциза води до драстично намаление на потреблението на цигари, подлежи на съмнение поради няколко факта:

- През 2003 г. при акцизна ставка на 1000 къса 22.8 лв. са обмитени 22.3 млрд. къса. През 2008 г. при ставка 78.4 лв. за 1000 къса е постигнато почти същото количество обмитени цигари – 21.9 млрд. къса.

- През 2005 г. са обмитени 19.9 млрд. къса при ставка 33.5 лв. за 1000 къса. Следва драстичен спад през 2006 г. до 14.4 млрд. къса при ставка 70.8 лв. за 1000 къса. Т.е. при вдигане на акциза със 111% се наблюдава спад от 27% в обмитените количества. През 2010 г. акцизът е вдигнат само с 46% спрямо средния за 2009 г., но имаме спад от 37% в обмитените количества.

- Данните за 2009 г. показват, че спадът в събираемостта от акциз за тютюневи изделия започва през втората половина на годината, т.е., докато спадът първо шестмесечие на 2009 спрямо същия период на 2008 г. е 9%, то на годишна база спадът 2009/2008 е -20.5%.

- Спадът от 2006 г. е компенсиран през следващата година при относително същия акциз, докато в проектобюджета за 2012 г. е заложено почти същото количество цигари, както през 2010 г., така и през 2011 г.

Мита

За 2011 г. митата, събрани от Агенция "Митници” са 131.3 млн. лв. Това обаче са приблизително равнищата от 2009 г. Тук трябва задължително да се отчете следното: За тези две години драстично поскъпнаха цените на вносните суровини на световните борси - между 50 и 200%. В ежемесечните доклади на МФ за изпълнение на бюджета четем, че е събрано повече, "...което основно е резултат от увеличения обем на вноса на следните стокови групи: ”Машини и апарати” – 2.6 млн. лв., "Пластмаси и пластмасови изделия” – 2.5 млн. лв. и "Алуминий и изделия от алуминий” – 2.1 млн. лв.”

Ако има увеличен физически обем на вноса на тези стоки, т.е. изваден е на светло контрабандният внос и са ограничени митническите измами, то би следвало да се очаква приходите от мита да са поне с още 50 млн. лв. повече на базата на по-високите цени. Да не се забравя, че практика на митниците е да обмитяват стоките с произход Китай и Турция на драстично занижени фактурни стойности. В медиите са сочени случаи на такива занижавания, като например дамска пола на цена в магазина 7-10 лв. се обмитява върху фактурна стойност 0.70-1.0 лв.

Като се отчете всичко това, можем да направим извода, че по темата контрабанда през изминалите две години не е направено нищо.

Изводът, който неведнъж вече правим - защо при такъв финансов, управленски и административен провал на митниците не се предприемат сериозни кадрови промени в ръководството с цел чувствително подобряване на събираемостта на приходите.

* Петър Якимов е говорител на неправителствената организация "Българска легия "Антимафия"

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?