"Имитиращите" продукти ще се обявяват и в насипни храни

Все още няма ясна норма за водното съдържание в сиренето

"Имитиращите" продукти ще се обявяват и в насипни храни

По-строги изисквания към етикетирането и предлагането на храни, в производството на които са използвани имитиращи продукти като палмаво масло вместо мляко, готви Министерство на земеделието и храните. Занапред, дори и при храната да не е опакована предварително, информацията за вложения имитиращ продукт трябва да бъде налична на мястото на продажбата или предлагането. Остава в сила правилото млечни и "имитиращи" продукти да се предлагат в търговската мрежа.

Новите правила стават ясни от проект на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти, публикуван за обществено обсъждане на сайта на ведомството.

С Проекта се въвеждат конкретни изисквания по отношение на съдържанието на сухо вещество и неговата масленост в саламурените сирена, съобразени с изискванията на Кодекс Алиментариус - международно признати стандарти за храни, създадени в защита на здравето на потребителите и осигуряване на честни практики при търговията с храни, съобщават още от ведомството.

В проекта на наредба е записано, че наименованието "сирене" се използва за "млечен продукт със съдържание на сухо вещество не по-малко от 40% и масленост в сухото вещество не по-малко от 40%, претърпял или не процес на ферментация, преминал или не процес на зреене, получен чрез коагулация на млякото под действието на сирищен ензим или подходящи коагулиращи агенти и чрез частично отцеждане на суроватката. Съотношението между суроватъчни протеини и казеин не трябва да превишава това съотношение в млякото".

В изискванията за млечни продукти остава разписано, че това е продукт, който съдържа сурово мляко не по-малко от 80 % от вложените суровини и до 20 % добавено възстановено сухо мляко, концентрирано мляко, млечен протеин. Многократно през годините българските фермери настояваха сухото мляко да бъде изцяло забранено, но това и досега не е факт. По-евтиното сухо мляко, вкарвано у нас от ЕС бе причината за по-малко търсене на българско сурово мляко и за ликвидиране на личните стопанства, които го продаваха на мандри.

В проекта на наредба липсва и ясно разписан праг за водното съдържание в сиренето. На 21 август Богомил Николов от "Активни потребители" изнесе изследване, според което водно съдържание над 70% бе намерено в 16 марки сирене от общо 30 анализирани продукта. В 10 от пробите водното съдържание е между 62-70% и само при една е в нормата. Тогава Николов посочи, че ще предложи на ведомството на Десислава Танева в изискванията за млечни стоки да се добави и показател водно съдържание с максимален праг до 62%. Към момента такова проектоизискване липсва.

Споделяне

Още от Бизнес