Индия се впуска в бъдещето на слънчевата енергия

Индия се впуска в бъдещето на слънчевата енергия

Индия отдавна зависи от изкопаемите горива, като на въглищата се падат над 60 % от мощностите за производство на електроенергия. Сега обаче страната преживява промяна на парадигмата, впускайки се в една от най-амбициозните в света програми за разрастване на чистата енергия.

С 2,5 милиона заслепяващи панела, простиращи се върху 10 квадратни километра, гигантска слънчева централа в южния индийски щат Тамил Наду започна да произвежда енергия миналия месец.

Соларната 648-мегаватова електроцентрала "Камутхи", която може да осигури електричество за 150 000 домове, изпревари калифорнийската 500-мегаватова "Топаз солар фарм" като най-голямата слънчева централа в света.

Само че "Камутхи", чийто оперира е групата Adani и която бе построена с главоломна скорост само за осем месеца, може да не запази титлата си за дълго. Почти е готов соларен парк от 750 мегавата в централната област Рева и до края на годината метрополният регион Делхи (столичното ядро плюс прилежащите предградия, градове сателити и друг тип населени места - бел. прев.) планира да черпи енергия оттам.

Проектите подчертават неотложността, както и високите цели, които Индия е определила, планирайки бърз обрат - от зависимост от изкопаеми горива към възобновяема енергия. Те са и израз на значението, което Индия, третият по големина на планетата емитент на газове с парников ефект, придава на глобалната битка с климата.

Индия, която през 2014 година е имала около 3 гигавата инсталирани соларни мощности, миналата година изгради комбинирано съоръжение от 9 гигавата. Тази година богатата на слънце страна ще прибави още 10 гигавата, удвоявайки капацитета му, посочи Дилип Нигам, специалист от министерството на новата и възобновяемата енергия.

Индия планира до 2022 година да ускори производството на възобновяема енергия до 175 гигавата като част от ангажимента си да се бори с климатичните промени.

От това производство 100 гигавата ще бъдат слънчева енергия, което показва, че Индия я е поставила слънчевата енергия в центъра на енергийната си политика.

В момента индийските енергийни мощности превишават 300 гигавата, като изкопаемите горива покриват по-голямата част от енергийната кошница на страната.

"Все повече преминаваме към соларна енергия за задвижване на нашите влакове и поддържане на инфраструктурата като осветление", казва А. К. Гупта, директор по електричеството в метрото в Делхи.

"Освен захранването със 100 мегавата електроенергия от Рева в бъдеще, вече управляваме покривни соларни системи, който в крайна сметка ще генерират 50 мегавата. Апетитът ни е огромен", отбелязва той.

Индия също така се е позиционирала като лидер в Международния соларен съюз - блок от 121 страни, които си сътрудничат, за да увеличат употребата на слънчева енергия по света.
Индия стана четвъртият по големина производител на електричество от вятър с инсталирани мощности от 29 гигавата, а междувременно се създават и уникални проекти за зелена енергия като завод за преобразуване и блокиране на емисии на въглероден диоксид.

Някои обаче се чудят дали страната ще успее да изпълни амбициозните си цели за разрастване на възобновяемата енергия.

Целта от 175 гигавата е изправена пред предизвикателството на слабата инфраструктура и липсата на финансиране, сочи проучване на портала за нови и анализи IndiaSpend.

Индия трябва да прибави над 130 гигавата възобновяема енергия през идните шест години или средно над 21 гигавата годишно, което не е реалистично постижимо, коментира Вибхути Гарг, експерт в Международния институт за устойчиво развитие.

Инфраструктурата и управлението на мрежата трябва да бъдат подобрени и осъвременени или ще се окажат предизвикателство за индийската програма за възобновяема енергия, отбелязва Каника Чавла от Съвета по енергията, околната среда и водата в Делхи.

"Освен това, две трети от работните места в сектора на възобновяемата енергия са квалифицирани или полуквалифицирани. Трябва да гарантираме, че има достъпно професионално обучение, така че това да не води до забавяне в сектора", допълва тя.

Метрото в Делхи щеше да купува повече соларна енергия, ако нямаше проблеми, свързани с предаването и съхранението на тази енергия, казва Гупта, намеквайки за предизвикателствата.

Природозащитниците и държавниците обаче остават оптимистично настроени, позовавайки се на намаляващите цени на слънчевата енергия на фона на скок в търсенето, което би могло да превърне Индия във водещ пазар на възобновяема енергия.

"Ако търсенето на електричество продължи да нараства толкова бързо, не би било проблем да постигнем целите си", твърди държавният учен Джеван Джетхани. "Включително и с разходите за строителство на електроцентрали, зелената електроенергия в Индия вече е по-евтина от конвенционалната", уточнява той.

Правителството е обнадеждено, в момент когато Индия се откъсва от изкопаемите горива с темп, който преди няколко години изглеждаше невъзможен. Индия би могла да изпълни ангажиментите си за климата години по-рано, според публикуван неотдавна проект на Национален план за електричеството.

В правителствения план се очаква до 2027 година 56,5 % от електроенергията в Индия да се произвеждат от чисти и възобновяеми източници.

Това е значително увеличение спрямо климатичните цели на страната, което означава, че страната би достигнала 40 % електричество от неизкопаеми горива до 2030 година. Планът също така предвижда между 2022 и 2027 година да няма допълнително повишаване на мощностите на въглища.

По БТА

Споделяне

Още от Свят