Ипотечните кредити се увеличиха с 9% през февруари

Ипотечните кредити се увеличиха с 9% през февруари

Въпреки че е най-краткият месец в годината, февруари бе записан в статистиката с чувствителен ръст на усвоените ипотечни кредити. Това се казва в доклад на консултантската компания "КредитЦентър", разпространен в петък. По данни на компанията повишението спрямо януари е 9%.

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити за страната през февруари е 38 576 евро, което е с около 4 000 евро повече от средния размер през януари. Ръстът се дължи на повишената активност в различните ценови сегменти на пазара. Съотношението евро/лева е 92 към 8 в полза на еврото.

Лихвите слизат на равнищата отпреди кризата

През февруари се увеличи броят на активните предложения от страна на банките. Лихвите продължиха да падат, като започват да доближават равнищата отпреди кризата. Част от банковите институции върнаха официалното предварително одобрение за кредит, което помага на купувачите да определят правилно бюджета си за покупка на нов дом и да постигнат по-добри условия при преговорите с продавачите на имота. Това е особено важно в момент, когато и двете стани в процеса са несигурни в бъдещето развитие на пазара.

Друго предимство на пазара са по-бързите процедури по разглеждане на документацията и повишената гъвкавост при оценката на кандидатите и тяхното одобрение. Това помага особено в случаите, когато купувачът е успял да намери имот на добра цена, но продавачът очаква бързо плащане.

Месечната вноска за заем от 40 хил. евро поевтиня с 60 лв.

Консултантите от "КредитЦентър" посочват като пример условията, на които трябва да отговаря един кредитоискател за покупката на завършено тухлено жилище за 50 хил. евро. Кандидатът трябва да притежава 10 хил. евро за самоучастие, 2500-3000 евро за разходи по теглене на кредита, изповядване на сделката и заплащането на съпътстващите сделката данъци и такси, над 1600 лв. месечен доход, ако има семейство с едно малко дете, да не е оставал без работа през последните 6 месеца. За кредит от 40 000 евро, взет през февруари 2010 г., месечната вноска е с около 60 лв. по-малка в сравнение с кредит, изтеглен в края на 2008 и първата половина на 2009 г.

Банките все още не покриват повече от 60% от цената на имота

Процентът на финансиране се задържа със сходни показатели, както и през последните няколко месеца. Близо 37% от кредитополучателите покриват между 50 и 60% от разходите си с кредит.

Най-активната група кредитополучатели през месеца продължи да бъде на хората между 26 и 35 години. Те са се увеличили с над 10% през февруари и сега младите представляват повече от половината активни кредитополучатели. Следват ги хората между 36 и 45 години, а кредитополучтелите над 45 години са били по-пасивни през периода и представляват около 12.5% от всички, докато през януари тези потребители на ипотечни кредити са били над 20% от всички.

Най-голям дял продължават да заемат кредитите между 10 и 30 хиляди евро и през втория месец от 2010 година.

Срокът между 10 и 15 години продължава да бъде най-желаният за изплащане на ипотечен кредит (38.2%). Спрямо януари нараства и срокът между 16 и 20 години. Макар и потребители на кредити със срок над 30 години все още да липсват, тенденцията ясно показва удължаване на периода на изплащане. Кредитите, изтеглени за срок между 26 и 30 години са нараснали с около 5% спрямо януари, а най-краткосрочните кредити – тези до 10 години, бележат спад с около 8% спрямо предходния месец.

Споделяне

Още от Бизнес