Иск срещу България за правото на стачка внасят синдикати в Съвета на Европа

Колективен иск срещу България внасят двата големи синдиката в България КНСБ и КТ "Подкрепа" пред Съвета на Европа. Това ще стане по време на Конференцията на Международната федерация на свободните профсъюзи, провеждаща се в Япония. Ще настояваме за произнасяне по правото на стачка в страната ни, обявиха на пресконференция лидерите на двата синдиката д-р Желязко Христов и д-р Константин Тренчев.

Те атакуват държавното законодателство и изпълнителната власт, защото те не спазват Европейската социална харта, към която страната ни се е присъединила. Д-р Христов изрази увереност, че Комитетът на независимите експерти, който проверява иска и пише доклада до Комитета на министрите, ще се произнесе за нарушаване на Европейската харта.

Пред българските управници има още един шанс - да променят спешно Закона за колективните трудови спорове, казаха синдикалните лидери. Те припомниха, че от няколко месеца въпросните корекции стоят в парламента и чакат приемане. В сега действащия закон не се урежда въпросът за стачките при засягане на целия бранш, а само на ниво предприятия, подчертаха синдикалистите.

Стотици хиляди лекари, учители, работещи в сферата на съобщенията, енергетиката и други сектори на икономиката са на практика без регламентирани права за отстояване на интересите си. Този проблем важи с още по-голяма сила след приватизацията на предприятията, която обхваща почти всички сектори и браншове, обявиха профсъюзните лидери.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?