Издръжката на четиричленно семейство достигна 2248 лева на месец

Издръжката на четиричленно семейство достигна 2248 лева на месец

За нормален живот на четиричленно домакинство - двама възрастни и две деца - в края на юни са били необходими 2 248 лева, сочат данните на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ.

Тази сума е необходима, за да покрива семейството разходите си за храна, жилище, здравеопазване, образование, почивка спрямо средните български стандарти.

Издръжката на живот на един човек от домакинството в края на юни е достигнала 561.90 лева.

На тримесечна база продължава тенденцията да се отчита спад в средните нива на издръжката на живота, като през второто тримесечие намалението е от 0.2 на сто спрямо предходното тримесечие.

От КНСБ посочват, че е обичайно през второто тримесечие да се отчита задържане или намаление на стойността на издръжката на живот, като основната причина е сезонният спад в цените на хранителните стоки и особено на пресните зеленчуци. Осезаемо влияние оказва и намалението на цените на топлоенергия средно с около 6.2 на сто от първи април тази година, след като предходната година отчитат ръст от 4.5 процента.

На годишна база издръжката на живот отчита слаб спад от 0.3 на сто, след като близо година и половина се наблюдава тенденция на устойчиво намаление.

Издръжката на живот на човек от домакинство на бедни, е достигнала 294.52 лева, което показва намаление с 0.9 на сто спрямо март тази година и увеличение с 1.9 на сто спрямо същия период на 2014 година.

Независимо от факта, че при нискодоходните групи е регистрирано намаление в абсолютно изражение, техният дял е почти два пъти по-голям от високодоходните групи.

Движението е по-скоро от нискодоходните групи към среднодоходните домакинства, което е положителна индикация, но като се има предвид, че за около половината от домакинствата доходите им гравитират между издръжката на бедните и необходимите средства на издръжка, голяма е вероятността да попаднат в групата на бедните отново, отбелзязват от КНСБ.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?