Кабинетът дава дърва за огрев на пострадалите в Мизия

Линията на бедността става 286 лв. от 1 януари

Сн.Архив

Правителството ще дари 1500 куб. м дърва за огрев на пострадалите от наводненията в общините Мизия, Бяла Слатина, Берковица и Георги Дамяново. Това решение ще бъде одобрено на заседанието на кабинета в сряда, съобщи правителствената информационна служба.

Целта е да се подпомогнат през зимата хората, чието имущество беше унищожено от природните бедствия през лятото.

За организацията и контрола при снабдяването с дървата ще отговарят министърът на земеделието и кметовете на съответните общини.

Линията на бедност става 286 лв.

Кабинетът ще определи и нова линия на бедност за страната. През 2015 г. тя ще бъде 286 лв. или с 14 на сто по-висока в сравнение с настоящата година.

Линията на бедност е инструмент, който се изчислява въз основа на данни от изследването на НСИ на бюджетите на домакинствата в България, с цел да се гарантира задоволяване на минималните жизнени потребности от храна и нехранителни стоки и услуги.

Болничните стават електронни от 1 януари 2015 г.

В Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване ще бъдат направени промени, свързани с въвеждането на електронния болничен лист от 1 януари 2015 г.

Според новите текстове данните, приети в електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им, се взимат предвид при преценката на правото и определянето на размера на паричните обезщетения и помощи.

За осигурителите и самоосигуряващите се лица отпада задължението да проверяват дали представените им болнични листове отговарят на нормативните изисквания. Това ще се прави по служебен път.

Грамотността става национален приоритет

Правителството ще обсъди и проектите на две национални стратегии. Едната е за насърчаване и повишаване на грамотността. А другата е за развитие на професионалното образование и обучение.

Стратегията предвижда грамотността да се изведе като национален приоритет. За целта ще бъдат подети инициативи за ограмотяване. Те ще се реализират от местните, регионалните и националните власти, социалните партньори, учителите и родителите.

Със стратегията за професионалното образование се цели осигуряването на висококвалифицирани кадри за бизнеса, както и преодоляване ранното отпадане от системата на образованието на деца от социално слаби семейства.

Ще се създадат и условия за преквалификация и професионална реализация на възрастни.

Споделяне

Още от България