Кабинетът отпусна над 15 млн. лв. на общини, за образование и гвардейците

Кабинетът отпусна над 15 млн. лв. на общини, за образование и гвардейците

Правителството раздаде допълнително над 15 млн. лв. на общини, за образование, нов стадион на гвардейците и на областните управители за разплащане на дейности по оградата с Турция, съобщи правителствената информационна служба в сряда.

Най-много средства отиват към общини, управлявани от различни политически сили, за довършване на различни инфраструктурни проекти преди зимата – 7.43 млн. лв.

Областните администрации ще вземат 4.5 млн. лв. за да се разплатят за дейности, свързани с изградената ограда по турската граница.

Община Момчилград получава 1 млн. лв. за допълнителни  строително-монтажни работи за въвеждане в експлоатация на центровете за спорт и свободно време. Също толкова ще вземе и община Бургас за доизграждане на надлез над товарната жп гара с пътен възел на ул. "Одрин" и ул. "Крайезерна". Това е основен транспортно-комуникационен пътен възел в града, който има национално значение, е посочено в правителственото съобщение.

Общините Медковец, Ковачевци, Куклен и Долна баня получават допълнително 938 хил. лева за довършването на проекти за ремонт на улици, пътища и социална инфраструктура.

По бюджета на Министерския съвет са разчетени 4.5 млн. лв. за разплащането на неотложни разходи на областните администрации за проектиране, авторски надзор и инвеститорски контрол за изграждане на оградата по турската граница.

С три отделни постановления Министерският съвет одобри допълнителни трансфери за близо 2.838 млн. лв. по бюджетите на общини за различни образователни дейности.

По Националната програма "Училището – територия на учениците" отиват 736 896 лв. Средствата ще осигурят целодневното обучение на учениците от началния етап. Те се дават на 83 общински училища.

С над 2 млн. лв. ще бъде подпомогната дейността на извънучилищните педагогически учреждения през второто полугодие на 2015 г. По този начин ще се стимулира развитието на извънучилищните дейности и осмислянето на свободното време на над 60 000 деца и ученици, които посещават кръжоци, както и заведения за диагностична, рехабилитационна и корекционно-възпитателна дейност. Това е и предпоставка за ограничаване броя на преждевременно отпадащите ученици от образователната система, е посочено в съобщението.

За изплащане на стипендии на учениците със спортни успехи са отпуснати 51 435 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет като част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби и с тях ще бъдат осигурени 52 стипендии.

Правителството отпусна и 260 хил. лв. за ново спортно игрище на Националната гвардейска част. Допълнителният трансфер се предоставя по бюджета на Министерството на отбраната. Освен спортен терен със средствата ще бъде направен и ремонт на битовия корпус на Гвардейския представителен духов оркестър.

Националната гвардейска част е представително военно формирование. През 2014 г. гвардейците са участвали в 393 протоколни и представителни мероприятия и официални церемонии, е посочено в съобщението.

Споделяне

Още от България