Какво предвижда училищната реформа?

Какво предвижда училищната реформа?

Законопроектът на ГЕРБ предвижда нова образователна структура на училищното образование.

Основното образование от I до VII клас се дели на начален етап от I до IV клас и прогимназиален – от V до VII. Както и сега, учениците ще се явяват на изпити за външно оценяване след четвърти и седми клас, като външното оценяване след седми клас е обединено с изпитите за вход към гимназиите.

Средното образование, което е от VIII до XII клас също е разделено на два етапа. Първият гимназиален етап е до X клас включително. След завършен десети клас учениците отново се явяват на външно оценяване. Вторият гимназиален етап е от XI до XII клас, след което учениците се явяват на държавни зрелостни изпити.

Предвижда се създаването на нов вид училище - "обединено" от I до Х клас. Така учениците от малките населени места или тези, чиито семейства са в затруднено финансово положение, ще могат да завършат първи гимназиален етап в родното си място.

Тези училища могат да осигуряват и професионална подготовка, което ще позволи на децата да придобият квалификация по част от професия. Въвежда се статут на училище с национално значение.

Дава се възможност на професионалните гимназии да осъществяват обучение чрез работа посредством партньорството с фирми.

Дава се автономия на училищата да разработват учебни планове и програми за разширена и допълнителна подготовка, както и да разпределят учебната програма в рамките на съответния етап в зависимост от потребностите на учениците.

Към всяко училище ще има обществен съвет с участието на родители, които ще имат глас при взимането на решения.

Учениците от І до ІІІ клас ще получават качествени оценки, вместо в цифри, и ще завършват с удостоверение за завършен начален етап. Предлага се учениците до 4-ти клас да не повтарят класа.

Създава се Национален инспекторат по образование освен съществуващите регионални инспекторати, който ще прави независима външна оценка на качеството на образованието, предлагано в училищата и детските градини.

Споделяне

Още по темата

Още от България