Категоризация за имотите в Airbnb и Booking предлагат управляващите

Глоба до 10 хил. лв. и сваляне на обявите в нарушения, предвиждат законови поправки на Менда Стоянова и Валери Симеонов

Категоризация за имотите в Airbnb и Booking предлагат управляващите

Предложения за въвеждане на категоризация за имотите, регистрирани в онлайн платформите за туристически резервации като Booking, Airbnb, Expedia, Homeaway, Rentbyowner и дори в социалната мрежа Facebook, са внесли председателят на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова от ГЕРБ и съпредседателят на "Обединени патриоти" Валери Симеонов, който отскоро е и зам.-шеф на Народното събрание.

Това е станало с предложени между първо и второ четене поправки в закона за бюджета за следващата година, които обаче се отнасят за Закона за туризъм. Реално с корекциите отдаваните апартаменти, вили и къщи за гостуване се приравняват с хотелите.

В момента частно лице може да настанява гости в стаи или къщи за гости, когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда. С предлаганите промени се регламентира, че хотелиерство може да извършва и в стаи и къщи за гости, които не са част от жилището му или от жилищна сграда, но за да може да предлага имотите онлайн, те трябва да минат категоризация.

Вносителите посочват в мотивите си, че и в сегашните текстове на Закона за туризма съществува такова изискване и апартаментите и стаите за гости се водят като места за настаняване от клас Б, които трябва да се категоризират от кмета на съответната община. Те трябва да имат табела с категорията и удостоверение, че имат такава. Според Стоянова и Симеонов така обектът щял да се легитимира както пред потребителите, така и пред конкуренцията и пред органите за обществения ред.

Двамата твърдят, че целта на предложените изменения и допълнения не е да се ограничат продажбите чрез електронните платформи. Според мотивите им категоризацията на тези обекти щяла да доведе до спазване на законите, да осигури равнопоставеност между наемодателите и да позволи проследимост на икономическите резултати и да гарантира удовлетвореността на гостите.

Предложените текстове предвиждат ако в туристическите платформи се предлагат некатегоризирани обекти, техните собственици да търтя глоба от 500 до 5 хил. лв., а ако са фирми санкцията ще е от 1000 до 10 хил. лв., а при повторни нарушения наказанията ще са от 5 до 8 хил. лв. за физически лица и от 10 до 15 хил. лв. - за юридически.

Собствениците на регистрирани в Booking, Airbnb, Expedia, Homeaway, Rentbyowner, Facebook групи и други ще имат три месеца срок да се категоризират след влизането в сила на закона.

Ако продължат да се предлагат в платформите без катогоризация, министърът на туризма ще има правото да изисква от Софийския районен съд да разпореди на доставчиците на електронни услуги да спрат достъпа до страниците със съдържание за обектите в нарушение. съдът ще е длъжен да се произнесе по искането в срок до 72 часа, а когато бъде наредено на доставчик за отреже достъпа до съдържание с рекламираните стаи или апартаменти, той ще трябва да стори това до 24 часа.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес