КЕВР: Водните цени са по най-добрите световни практики

КЕВР: Водните цени са по най-добрите световни практики

Цените на ВиК услугите се определят по наредба от 2016 г., приета от Министерския съвет и разработена от Световната банка на база на най-добрите международни практики и за момента няма постъпили искания от страна на екоминистерството за промяната на този модел. Това се казва в становище на Комисията за енергийно и водно регулиране, разпратено в сряда до медиите по повод изявлението на служебния министър на околната среда и водите Асен Личев от предишния ден, че сегашният начин за образуване на цените на водата стимулира загубите .

Личев обясни, че ВиК дружествата имат интерес от течовете, защото разходите им се разпределят върху реално доставената вода и колкото по-малко е тя, толкова са по-високи цените им. Той дори заяви, че КЕВР е най-вредното нещо за водния сектор иизрази надежда да се стигне до нов ценови модел.

В отговор регулаторът посочи, че при изготвянето на наредбата за ценообразуването на ВиК услугите през 2016 г. са били взети предвид всички становища, но екоминистерството я е съгласувало без забележки. Комисията също така отбелязва, че нормативната уредба на България в тази област е изцяло съобразена с европейските практики.

Относно коментара на Личев, че водните дружества начисляват на клиентите си ДДС върху плащаната от операторите такса за водоползване от 2 ст./куб. м и така годишно "открадват" 11 млн. лв., регулаторът посочва, че определяните от него цени са без ДДС.

"Към момента държавата не е определила различен размер на този данък за ВиК услугите. ВиК операторите, както и всички други доставчици на стоки и услуги, следва да начисляват ДДС в крайните цени за потребителите и да внасят този данък в държавния бюджет. В този процес КЕВР няма никакво участие", пише в позицията на комисията..

Тя допълва, че е "равно-отдалечена както от доставчиците, така и от потребителите на тези монополни услуги, с основна цел - осигуряване на независим, обективен и експертен подход".

"Изпълняването на тези функции се осъществява при стриктно спазване на принципите и правилата, залегнали в нормативната уредба, приета от Народното събрание и Министерски съвет. С регулирането на цените на ВиК услугите комисията се стреми да защитава интересите на потребителите и да предотвратява злоупотреба с господстващо положение, като същевременно спазва изискванията за икономическа обоснованост на цените на услугите и възстановяване на разходите за тяхното предоставяне", допълва се в становището.

КЕВР отбелязва, че политиките във водния сектор се планират от регионалното и екоминистерството чрез две стратегии – отраслова за ВиК сектора, и национална водна. "Към момента в КЕВР не е постъпвала информация за степента на изпълнение на одобрените стратегии, нито за намерения за актуализацията им", заявяват още от регулатора.

Споделяне

Още от Бизнес