Ключови документи за усвояването на средства по Структурните фондове влизат в Министерския съвет

Ключови документи за усвояването на средства по Структурните фондове влизат в Министерския съвет

Редът и условията, които ще регламентират безвъзмедната помощ от Структурните и Кохезионен фонд ще бъдат разгледани на утрешното заседание на Министерския съвет. Заедно с тях се очаква да бъде разгледано и постановлението за създаването на звена за управление на проекти с програмен мениджър и допълнителното им възнаграждение.

Това заяви на 22 май министърът на финансите Пламен Орешарски по време на Национална конференция, на която бяха представени ключовите програми, които малкият и среден бизнес може да усвоява от европейските Структурни и Кохезионен фонд.

Националната конференция за представяне на условията за финансиране от Структурните и Кохезионен фонд е част от кампанията на Министерството на финансите „Бъдете активни!” – за повишаване на информираността относно възможностите за усвояване на европейските фондове.

До края на юли 2007 г. окончателно ще бъде одобрена Националната стратегическа референтна рамка, а отделните оперативни програми – през есента (септември – октомври), съобщи още министър Орешарски. Според него има обща воля да се направи прагматичен анализ на грешките, които са допуснали 10-те страни, присъединили се към ЕС през 2004 г., така че страната ни да не повтори техните пропуски.

Министър Орешарски подчерта, че основният проблем, с който тези страни са се сблъскали, е била утежнената бюрократична процедура. „Ресурсите от ЕС са огромни на фона на нашата готовност и, в тази връзка, ще се постараем максимално да опростим механизмите за участие на бизнеса с проектни предложения, тъй като при прекалено завишени критерии има опасност да не постигнем добро ниво на усвояване”, разясни министър Орешарски.

Той обърна специално внимание върху факта, че проектите се изпълняват за не повече от две години, като за България е предвидено изключение този срок да бъде удължен до три години за проектите, стартирали през периода 2007-2009 г. Финансовият министър информира, че по време на първия преглед на изпълнение на оперативните програми (през 2009 г.) ще има възможност за преразглеждане на заложените в момента квоти по отделните приоритети.

В срещата с бизнеса участваха също Атанас Кирчев и Пламен Гиргинов, представители на Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на труда и социалната политика. Те представиха възможностите на оперативни програми „Конкурентоспособност” и „Човешки ресурси” – двете програми, по които бизнесът ще има възможност да участва като директен бенефициент.

Бяха посочени основните приоритети и мерки по двете оперативни програми, като акцент беше поставен върху търсенето на връзка между бизнес и наука, с цел технологично обновление на българската индустрия и повишаване на нейната конкурентоспособност. В отговор на въпрос относно това има ли приоритетни за финансиране отрасли, Атанас Кирчев заяви, че в последната версия на ОП „Конкурентоспособност” се предвижда да бъдат дефинирани такива. Друг важен приоритет е подобряването на качеството на човешките ресурси чрез по-добро образование с цел повишаване на заетостта и предприемаческата активност.

Според председателя на БСК Божидар Данев бизнесът вече е натрупал достатъчно опит при подготовката на проекти по предприсъединителните фондове на ЕС, което е предпоставка за добро ниво на активност и в усвояването на присъединителните фондове.

Споделяне

Още от Европа