Ключови сделки в "Булгартабак" одобрени от акционерите въпреки забраната на КФН

Ключови сделки в "Булгартабак" одобрени от акционерите въпреки забраната на КФН

В разрез с административната мярка, наложена от Комисията за финансов надзор (КФН), общото събрание на "Булгартабак" е подложило на гласуване и е одобрило няколко ключови сделки на холдинга, включително продажбата на дела си в "Табак маркет", който държи обектите Lafka. Това пише "Капитал дейли", цитирайки публикуван с няколко дни закъснение протокол от общото събрание на акционерите.

Мажоритарният собственик "БТ Инвест" е одобрил (малките акционери са се въздържали или са били против) холдингът да стане поръчител на "София БТ" и "Плевен БТ" по заеми за 40 млн. лв., както и да продаде 32.61% от "Табак маркет", която развива веригата Lafka, на дъщерната си компания "Благоеград БТ".

Тези намерения бяха описани в представения преди събранието мотивиран доклад за акционерите, но КФН постанови на 26 юни, че липсва достатъчна аргументация за двете сделки и задължи холдинга да не подлага това решение на гласуване.

"Булгартабак" явно е игнорирал наложената принудителна административна мярка на регулатора, подложил е точката на гласуване и я е одобрил, а това може да я направи решението нищожно. В протокола никъде не се споменава, че има такава мярка. Не са посочени и въпроси, поставени от миноритарните акционери по темата, която означава, че протоколът не представя напълно достоверно случилото се на събранието. Липсват и други поставени от акционерите въпроси на мениджмънта на компанията, пише изданието.

Не е ясно защо холдингът не се съобразява с финансовия надзор. Видно е обаче, че компанията я обжалва по надлежния ред във Върховния административен съд. Обжалването обаче не спира незабавното ѝ изпълнение, което "Булгартабак" не е направил, допълва "Капитал дейли".

На практика обаче одобрените сделки следва да са нищожни и защото са одобрени от акционерите след сключването им, а Законът за публичното предлагане на ценни книжа задължава ръководството на публичните компании да искат предварително одобрение на важни за дружеството сделки. "Булгартабак" оповести, че още в края на март групата е продала Lafka на несвързани лица, а иска едва сега иска одобрението на част от сделката. Това може да направи сделката нищожна и всеки акционер може да обжалва одобрението ѝ в 14-дневен срок от узнаването на решението, но не по-късно от три месеца от общото събрание, на което то е взето, обяснява изданието.

Според протокола и допълнителните документи към него на събранието са присъствали и дребни акционери с общо 13.25% от гласовете в общото събрание. По гласовете по отделните точки е видно, че Корпоративна търговска банка като акционер с 443 497 броя акции, или 6.02% от капитала, е гласувала "въздържал се" по всяка точка. "Миролио Файненс", който пък има 531 950 броя акции, или 7.22% от капитала към 12 юни 2014 г., пък е бил "против" всяко от предложените решения за гласуване. Двете компании искаха като акционери с над 5% от капитала на събранието да се гласуват допълнителни точки, позволяващи гласуването на дивидент, вкарването на контрольор и нов съвет на директорите. Тези точки обаче не бяха вписани в Търговския регистър, тъй като "Булгартабак" ги обжалва, а съдия Румяна Ченалова реши в полза на холдинга.

Споделяне

Още от Бизнес