Командировките в ЕС вече ще са при европейски условия на работа

Командировките в ЕС вече ще са при европейски условия на работа

Българските работници, командировани в ЕС, вече ще работят при трудовите условия в страните, в които пребивават и правата им ще бъдат по-добре защитени. Това предвиждат промени в Кодекса на труда, приети от правителството в сряда.

Със законопроекта се въвеждат изисквания на европейски директиви, които уреждат случаите на командироване и изпращане на работници от една в друга държава-членка на ЕС, в страна – член на Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.

С новите текстове в Кодекса на труда се въвежда изискване работодателите да осигурят на командированите български работници и служители най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.

Изискванията се отнасят до максималната продължителност на работата и минималната продължителност на почивката, минимален брой платени почивни дни, минимални ставки на заплащане, включително за извънреден труд.

С проектозакона се приемат разпоредби, които уреждат възможността на работници или служители, командировани или изпратени в България, да предявяват искове срещу своя работодател в случаите, в които са претърпели вреди поради неспазване на минималните условията на работа, предвидени в Кодекса на труда.

Исковете ще могат да бъдат предявявани и след прекратяване на трудовото правоотношение.

Предвижда се и закрила за работниците или служителите, които са предявили иск поради неспазване на минималните условия на работа.

Те ще бъдат защитени от всякакво неблагоприятно третиране на това основание от техния работодател.

Споделяне

Още по темата

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?