Конституционният съд допусна замяната на пробацията със затвор

Конституционният съд допусна замяната на пробацията със затвор

Конституционният съд (КС) единодушно реши, че възможността за замяна на по-лекото наказание пробация със затвор не противоречи на основния закон. Институцията бе сезирана в началото на година от Върховния касационен съд с искане да отмени въпросните разпоредби от Наказателния кодекс.

Според ВКС възможността да се заменя пробацията с престой зад решетките всъщност представлява ревизия на вече наложено наказание. Поради тази причина върховният съд смята, че въвеждането на тази възможност в закона противоречи на конституцията.

От ВКС посочват още, че Европейската конвенция за защита правата на човека не позволява да се налагат по-тежки наказания от предвидените в закона.

Наказателният кодекс допуска замяната на по-лекото наказание с по-тежко, ако осъденият на пробация виновно не изпълнява наложения му режим. Проблемът е случая е, че осъден на пробация може да се окаже в затвора дори и при положение, че Наказателният кодекс не предвижда наказание затвор за извършеното от него престъпление.

Конституционният съд обаче не е съгласен с тези доводи. Институцията смята, че е напълно законно виновният за неизпълнение на наложените пробационни мерки да бъде наказан по-тежко. КС допълва, че утежняването на мярката е напълно предвидимо и този, който смята да си нарушава режима, трябва да е напълно наясно с последствията.

В решението се допълва, че замяната на пробацията със затвор се прави с решение на съдия от окръжен съд. В съдебното заседание трябва да участват съдия и съдебни заседатели и със задължително участие на прокурора, който иска утежняване на наказанието. Освен това трябва да се явят задължително председателят на пробационния съвет и осъденият.

"Това гарантира правото на защита на осъдения", пише в решението на Конституционния съд.

Споделяне

Още от България