Ковачев и Арсенова подписаха екомеморандум за източномаришкия район

Енергийният министър Милко Ковачев и екоколежката му Долорес Арсенова, заедно с шефове от мини "Марица Изток" и ТЕЦ "Марица Изток" подписаха меморандум за сътрудничество в областта на околната среда. Подписите си под меморандума в края на миналата седмица сложиха и кметовете на общините Раднево и Нова Загора, както и от фирмата "Ремотекс - Раднево", съобщиха в понеделник от екоминистерството.

Подписалите документа декларират готовност да си взаимодействат в опазването на околната среда на територията на двете общини.

Усилията ще се насочат в мерки по опазване на атмосферния въздух, рекултивация на нарушени терени и възстановяване на екосистемите в района, пречистване и опазване на водите, предотвратяване на промишлените замърсявания, изграждане на съоръжения за безопасно третиране на отпадъците.

Преди седмица експертите на института по метеорология и хидрология посочиха ТЕЦ-овете в "Марица Изток" като основен източник на двете замърсявания на района около Стара Загора през юни и в началото на август. В две от топлоцентралите - "Марица Изток 2" и "Марица Изток 3", вече стартираха проекти за рехабилитация на производствените мощности, които включват и инвестиции в модерни сероочистващи устройства, които ще намалят замърсяванията на въздуха.

Споделяне

Още от България