Край на новите ВЕЦ по реките, свалят се пречки пред работата на досегашните

Край на новите ВЕЦ по реките, свалят се пречки пред работата на досегашните

Екоминистерството ще предложи на правителството да ободри промени в Закона за водите и в Наредбата за ползването на повърхностните води, които ще спрат изграждането на нови руслови хидроелектрически централи по поречията на реките, но също така ще премахнат пречките пред вече съществуващите ВЕЦ за получат разрешителни за водоползване. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите в понеделник.

Забраната за нови руслови електроцентрали е за да се опазят реките, но вече започнатите производства за одобряване на инвестиционни проекти за такива ВЕЦ и издаването на разрешителни на водоползване от тяхна страна ще бъдат завършени.

Другата поправка е свързана с приетите през март 2021 г. в последните дни на управлението на ГЕРБ и Бойко Борисов промени в наредбата за ползване на повърхностите води, които изискваха от съществуващите ВЕЦ да предоставят при искането на разрешителни за водовземане да предоставят и документ за учредено право на строеж в принадлежащите земи на реката.

В България, по данни от бранша, само в частния сектор има над 250 действащи ВЕЦ, като всяка една от тях е построена съгласно и в съответствие със законите в страната, които са действали към момента на построяването им. Съгласно нормативните актове, никога не е имало задължение при строеж на ВЕЦ, да бъде учредявано право на строеж за водовземните съоръжения в речните корита, възмутиха се преди време собственици на хидроцентрали и алармираха, че новото изискване ще доведе до пълен блокаж на работата на почти целия хидроенергиен сектор, лишаването на пазара от евтина и чиста електроенергия..

Ековедомството е внесло в Министерския съвет и проект за ограничаване вноса на неопасни смесени битови отпадъци.

Наличието на огромни количества боклук от чужбина, който прости се оставя да отлежава по площадки за съхранение, стана ясно при проверките в началото на миналата година от предишния състав на ековедомството и от прокуратурата след медийните скандали с планините вносни отпадъци за нереграментирано изгаряне в топлоелектроцентрали или съхраняват неправилно вместо да бъдат рециклирани или оползотворени, за което изпращачите на боклука са платили на българските фирми.

Такъв е случаят със складираните около 9 хил. тона пластмасови в Плевен от оператора "Феникс Плевен", което е трябвало да бъдат оползотворени до една година от влизането им в България, но това не се е случило. Затова регионалната екоинспекция в Плевен е наредила да бъдат обезвредени на фирмата, който е част от аферата за опасните отпадъци на братята Бобокови, които са разследвани за загробване на стари акумулатори, вместо да ги изнесат за унищожаване в чужбина. Фирмата също така бе уличена, че съхранява неправилно внесени от Италия отпадъци – вероятно тези, за които сега ѝ е наредено да разчисти.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?