Кризата сви потреблението на безалкохолни със 7 на сто

След няколкогодишен непрестанен ръст в потреблението на безалкохолни напитки, през миналата година кризата е засегнала и този отрасъл, където се отчита спад в консумацията със 7 на сто, съобщиха от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в сряда.

Общо през миналата година сме изпили 1.709 млрд. л безалкохолни и минерални води, което е със 128 млн. л по-малко от предходната година. Така на глава от населението се падат по 226 л вместо изпитите година по-рано 242 л. Изхарчили сме със 121 млн. лв. по-малко за сокове и др. напитки и реализираните приходи в сектора през 2009 г. са 1.457 млрд. лв.

Въпреки спада в консумацията на безалкохолните напитки, техният дял в общото потребление на всички видове търговски марки напитки на пазара остава на ниво от 62.4%.

Спад се отчита във всички групи и категории напитки с изключение на студените чайове и нискокалоричните напитки “лайт”.

При газираните напитки потреблението е намаляло със 7.5% или със около 54 млн. л. Групата “колови” напитки продължава да държи лидерски позиции с дял от 34%. При напитките ”лайт” е отбелязан минимален ръст от 1.1%, което е показателно, че българският потребител продължава да отдава все по-голямо предпочитание на напитките с намалено съдържание на захар.

Потреблението на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води през 2009 г. е по-малко с 6.3% или с близо 50 млн. л. По тази причина постижението от 106 литра на глава от населението през 2008 г. е намаляло с 6 литра. Въпреки спада в консумация на бутилирани води тази група напитки продължава да лидер сред всички търговски марки напитки с най-висок дял – 27.5%.

С 9.3% е намаляло потреблението на плодови сокове и нектари, което с 9 млн. л по-малко от предходната година. Консумацията на глава от населението е намаляла с 1 литър и достигна 12 литра. Въпреки неблагоприятната статистика от 2009 г. разнообразието от плодови сокове и нектари расте. На пазара има над 1400 вида плодови сокове и нектари от над 65 марки местно производство и от внос.

Обемът на потребление на негазирани напитки през 2009 г. е намалял с 13 млн. л или със 7.3% в сравнение с предходната година. В тази група напитки най-голям спад се отчита при плодовите сиропи – с 11%.

Доброто изключение през 2009 г. е потреблението на напитки от групата “студен чай” с ръст от 5.6%. Общата им консумация достигна ниво от 22.3 млн. л.

След високите ръстове през последните няколко години за първи път в групата “спортни и енергийни напитки” се отчита спад от 13,2%. Това е групата с най-малък относителен дял сред безалкохолните напитки, но с най-висока средна цена на българския пазар.

Макар и с по-забавени темпове, продължава тенденцията фирми, които нямат финансов и кадрови ресурс да покрият изискванията за безопасност на храните, да прекратяват своята дейност. Броят на регистрираните в Министерство на здравеопазването обекти за производство на безалкохолни напитки към края на 2009 г. е 268 или с 19 по-малко от същия период на предходната година.

Споделяне

Още от Бизнес