КС отказа на адвокатурата: Хазартът няма общо с човешките права

КС отказа на адвокатурата: Хазартът няма общо с човешките права

Конституционният съд (КС) единодушно отхвърли като недопустима атаката на адвокатурата срещу промените в Закона за хазарта, чрез които държавата отне лотарийния бизнес на Васил Божков.

През май Висшият адвокатски съвет (ВАдС) атакува установяването на държавен монопол върху лотарийните игри, който бе гласуван от парламента в началото на февруари. В искането си пред КС адвокатурата припомня факта, че конституцията указва изчерпателно сферите, в които може да бъде установен държавен монопол, и хазартът не е сред тях. Основният аргумент на адвокатския съвет е, че решението на парламента блокира правото на свободна стопанска инициатива, което е основно човешко право.

Сега Конституционният съд не казва, че решението на КС да национализира хазартен бизнес е в съгласие с основания закон. Причината да се отклони искането на адвокатурата е, че в случая не става дума за човешки права, а за бизнес регулации. Проблемът е, че адвокатурата може да сезира КС единствено при накърняване на човешки права.

Държавният монопол върху лотарийните игри може успешно да бъде атакуван от институциите, които имат право да сезират КС по всякакви въпроси – върховните съдилища, парламентът, президентът, Министерският съвет. Никоя сред тях не желае да се ангажира с казуса.

"Конституционният съд е отбелязвал в своята практика, че контролът за зачитане на социалните и икономическите права, сред които е и правото на свободна стопанска инициатива, следва да бъде съобразен с техните специфики и разликите от гражданските и политическите права", се казва в определението на КС.

Конституционните съдии допълват, че уредбата на социалните и икономическите права предполага по-широка свобода на преценка с оглед на разполагаемия ресурс на държавата. КС напомня, че някои дейности трябва да подлежат на засилен контрол, защото носят икономически, социални, здравни и други рискове. Именно такава сфера е хазартът.

"Оспорваната (законова) уредба се отнася до обхвата на лицензионния режим за извършване на специфична търговска дейност, контролирана от държавата, а не до правата и свободите на гражданите", казва КС.

Споделяне

Още от България