Адвокатурата атакува пред КС национализирането на лотариите

Адвокатурата атакува пред КС национализирането на лотариите

Адвокатурата атакува пред Конституционния съд (КС) установяването на държавен монопол върху лотарийните игри, който бе гласуван от парламента в началото на февруари. Така бе ликвидиран бизнеса с моментните лотарийни игри на Васил Божков.

В искането си КС адвокатурата припомня факта, че в конституция е указано изчерпателно в кои сфери може да бъде установен държавен монопол – железопътен транспорт, национални пощенски и далекосъобщителни мрежи, използването на ядрена енергия, производство на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества.

"Нито хазартната дейност, нито части от нея са посочени в конституционната разпоредба. Тя не може да бъде тълкувана разширително и законодателят няма правомощие да предоставя изключително право за осъществяване на стопанска дейност на конкретен изрично посочен правен субект, макар и след получаване на лиценз за такава дейност, извън изчерпателно посочените в разпоредбата хипотези", се казва в искането на Висшия адвокатски съвет, цитирано от lex.bg.

Адвокатурата коментира, че решението на парламента блокира правото на свободна стопанска инициатива.

"Нещо повече, за да могат правните субекти да осъществяват своята стопанска дейност в свободни условия, те трябва да могат да действат в условия на правна сигурност, последователност, предвидимост и стабилност на законодателните решения, което е неразривна част от принципа на правовата държава, прогласен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията", се казва в конституционната жалба.

Парламентът мотивира национализирането на лотарийния бизнес с желанието да събере повече пари за подпомагане на спорта. Адвокатурата напомня, че преди това частните и държавните оператори са правели отчисления за спорта. Според адвокатурата повече средства е можело да бъдат набрани, ако бъдат увеличени сумите, които дават частните лотарии.

Висшият адвокатски съвет обявява, че парламентът е нарушил и правото на собственост, която се гарантира от Конституцията. Причината е, че парламентът прекрати всички действащи лицензи на частните дружества, които организираха лотарийни игри. В закона се казва, че това няма да доведе до нарушаване на правата на спечелилите участници, чиито печалби не са изплатени до приемането му.

"Подобно мотивиране на закона не съдържа аргументи по същество и не отговаря на действителното правно положение, тъй като изплащането на печалбите на участниците след влизане в сила на закона се извършва в контекста на правата и задълженията, заложени в съществуващия преди изменението лиценз на стопанските субекти", пише ВАдС. Делото в КС е разпределено на Атанас Семов, който е член на съда от квотата на президента.

Другото искане, което адвокатурата отправя до КС, е за обявяване на противоконституционност на 9 разпоредби от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН). За някои от тях самият закон директно казва, че се отнасят само за казуса с Корпоративна търговска банка, други въвеждат общи правила.

ВАдС обявява, че те имат недопустимо обратно действие, противоречивост, неяснота, нарушение на принципа за равенство пред закона и други.

Един от атакуваните текстове е за придаване на обратно действие от 20 юни 2014 г. на основанията за обявяване за относителна недействителност на извършени от кредитори на банката или от самата нея прихващания.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?