След пет години пълна забрана

КС отмени мораториума върху имотните сделки в Студентския град

КС отмени мораториума върху имотните сделки в Студентския град

Конституционният съд отмени мораториума на Народното събрание върху сделките с незастроени имоти в Студентския град в София. Забраната бе въведена от парламента преди повече от пет години от тройната коалиция с цел да се защити интересът на държавата в столичния район.

 

Идеята на депутатите бе да се направи пълна инвентаризация на собствеността в квартала, който през последното десетилетие се превърна в символ на безразборното строителство и неизгодни сделки с публичната собственост.

 

Повече от пет години след налагането на мораториума обаче държавата не свърши нищо, а забраната продължава да стои. Това принуди Върховният касационен съд да атакува решението на НС пред Конституционния съд.

 

ВКС твърди в своята жалба, че защитата на интереса на държавата като собственик не може да се осъществява чрез налагане на общи забрани в неин едностранен интерес. Това води до засягане на интереса на всички останали възможни собственици, които няма как да защитят правата си.

 

Конституционният съд възприема напълно тези аргументи. Институцията напомня, че основният закон прокламира, че собствеността във всичките ѝ разновидности "се гарантира и защитава от закона", а "частната собственост е неприкосновена“. В решението се казва още, че подобна забрана застрашава правната сигурност в страната, защото забрани върху ползването на собствеността могат да се въвеждат само със закон, но не и с решение на НС.

 

КС допълва, че подобен неограничен във времето мораториум върху сделките с незастроени имоти не може да се въвежда нито със закон, нито с решение на Народното събрание.

 

Тази забрана нарушава принципа на правовата държава, защото непропорционално защитава собственическите права на държавата, допълва институцията. Гражданите, които са засегнати от тази забрана, няма как да защитят своя интерес, тъй като няма как да въздействат върху Народното събрания за отмяна на забраната. Причината е, че мораториумът няма краен срок.

Споделяне

Още от България