КЗК глоби бившия вестник "Експрес" за дъмпингови цени

Комисията за защита на конкуренцията глоби с 27 хил. лв. бившия вестник "Експрес" за поддържане на цени, по-ниски от производствените, за период от 3 години между 2007 и 2009 г.

По искане на издателска къща "168 часа" ЕООД КЗК е проверила и вестник "Телеграф" за дъмпинг, но е установила, че периодът, в който вестникът се е продавал под себестойност, е бил кратък и не се е отразил на продажбите, защото след качване на цената му е започнал да увеличава тиража си.

Двата вестника са част от групата медии, притежавани от "Нова българска медийна група", собственост на Ирена Кръстева.

От комисията напомнят, че законът забранява нелоялното привличане на клиенти чрез продажба на значителни количества стоки за продължително време на цени, по-ниски от разходите за производството и реализацията им.

Според направената проверка в. "Експрес" се е продавал под себестойност, надвишаваща 3 пъти приходите от продажбата му през целия период от 2007 до 2009 г. Продажбите под себестойност са поддържани 3 години, въпреки негативните резултати от стопанската дейност.

Това, според КЗК, доказва целенасочена политика, тъй като в случай, че продажните цени в определен период превишават разходите поради погрешна управленска преценка или форсмажорни обстоятелства, цените, съответно разходите, биха били коригирани своевременно, а не биха били систематично поддържани през целия период на издаване на вестника.

По отношение на в. "Телеграф" счетоводната експертиза установи, че в рамките на посочения период 2007-2009 г., единствено през периода август-декември 2007 г. вестникът е продаван на цени, по-ниски от разходите за производството, а след този период и до момента работи на по-високи от разходите цени.

Ето защо КЗК приема, че доколкото ежедневниците са бързооборотен и евтин по своя характер продукт и търсенето им се влияе и от неценови фактори, период от пет месеца сам по себе си не би могъл да пренасочи вниманието на потребителите.

Доказателство за това е фактът, че продажбите на вестника нарастват именно след поскъпването му. Поради това КЗК счита, че не е налице продължителност на нарушението.

При определяне размера на санкцията на издателя на в. Експрес, Комисията е взела под внимание като смекчаващото вината обстоятелство, че от януари 2010 г. издаването на вестника, съответно нарушението, е преустановено.

Издателите на вестник "Експрес" взеха решение и от началото на тази година го трансформираха във вестник със спортно-жълта насоченост под името "Засада", като едновременно с това вдигнаха и цената му на 40 ст., като преди това "Експрес" се продаваше за 30 ст.

Споделяне

Още от България