КЗК наложи рекордна глоба на "Булгаргаз"

КЗК наложи рекордна глоба на "Булгаргаз"

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкция от 23 милиона лева на "Булгаргаз" ЕАД за злоупотреба с господстващо положение. В решението за рекордната санкция от КЗК пишат, че дружеството е въвело нелоялни търговски условия по договорите за обществена доставка на природен газ за периода август 2010-а година до края на 2012-а година.

 

През този период господстващото предприятие е принуждавало клиентите си да продължат срока на сключения между тях договор, без възможност за преговори и обсъждане на клаузите в него. От друга страна, дружеството едностранно е поставяло пред клиентите си определени условия, без които договорите не могат да продължат действието си и без насрещни реципрочни права за клиентите.

 

Освен това "Булгаргаз" е задължавало клиентите си да заявяват количества природен газ за следващата година по едностранно наложени Указания и Таблици със заложени в тях формули. Спазването на указанията и коректното попълване на таблиците води до необосновано завишаване на количествата газ, които потребителите заявяват за следващата година, а това би могло да доведе до неизпълнение на задълженията на клиентите за приемане на заявените количества, смятат от КЗК.


Според тях поведението на дружеството има експлоатативен характер, тъй като клиентите му (крайни снабдители и потребители) нямат алтернативен обществен доставчик и са принудени да продължат да се снабдяват с природен газ от него.

Едностранно наложените от обществения доставчик условия в договорните отношения могат да доведат до прекратяването им, което от своя страна би довело до лишаване на клиентите от гарантираната им по закон непрекъснатост на доставките на природен газ, посочват от КЗК.


Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

 

Наложената от КЗК санкция ще влоши допълнително финансовото състояние на "Булгаргаз“ .

Дружеството е натрупало огромни задължения заради дълговете на топлофикационните дружества към него.


"Булгаргаз“ успя да прехвърли над 500 млн. лв. стар дълг на "Топлофикация София“ към Българския енергиен холдинг.


Компанията трупа загуби и от намалените цени на природния газ, определени от ДКЕВР.

В края на миналия месец стана известно, че "Булгаргаз" възнамерява да тегли кредит до 90 млн. долара.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес