КЗК отхвърли жалбата срещу изпълнителя на Лот 4 от “Тракия“

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) остави без уважение жалбата на ДЗЗД “Консорциум Приморие - Евроазфалт” срещу избора на изпълнител на строежа на Лот 4 от магистрала “Тракия“, съобщиха от антимонополния орган в петък.

Поръчката за изграждането на участъка от Ямбол до Карнобат на аутобана бе спечелена от обединение “Тракия-ІV“ с водещ партньор “Холдинг Пътища“ с оферта за 175 млн. лв.

Изпълнителят дори започна строителните работи, които по контракт трябва да приключат в началото на 2013 г., но премиерът Бойко Борисов ги помоли да да готови до юни 2012 г..

Жалбоподателят оспорваше отстраняването си от процедурата, но от КЗК са преценили, че това е било правилно.

Комисията потвърждава, че консорциумът не е представил част от необходимите документи, изискани от възложителя за допускане в търга. Отстраненият кандидат не е дал доказателства за икономическото и финансовото си състояние, приходи от договори за строителство, сходни с предмета на обществената поръчка, за последните 3 финансови години не по-малко от 167 млн. лв. без ДДС и три години опит в проучване на линейни обекти.

Решението на КЗК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Споделяне

Още от Бизнес