КЗК разреши сливането на “ИНГ Банк” и “Пиреос”

Комисия за защита на конкуренцията разреши придобиването на обособеното предприятие за банкиране на дребно на „ИНГ Банк Н.В. – клон София”, от страна на „Банка Пиреос България” АД, съобщиха от антимонополния орган.

Целта на концентрацията е засилване на позициите на “Пиреос” при банкирането на дребно и финансирането на малки и средни предприятия и КЗК установила, че сливането няма да доведе до промяна на пазар, тъй като нито едно от дружествата не притежава господстващо положение.

Концентрацията не би могла да наруши или ограничи ефективната конкуренция на разглежданите пазари, както и да  доведе до промяна в структурата им, смятат от КЗК. 

Споделяне

Още от Бизнес