Лекарите, открили донор, ще получават по-високо заплащане

Лекарите, открили донор, ще получават по-високо заплащане

Увеличение на средствата, които получават лекарите, открили донори, предвиждат промени в наредба на здравното министерство, публикувани за обществено обсъждане.

Сега болниците получават определени суми, за да си покрият разходите за вземане на органи с цел присаждане, като от тях между 25% и 30% се отделят за труда на лекарите. С промените се предвижда плащаните на болниците суми да се запазят, но да се увеличи процентът, който е за лекарски труд. Предложението е за лекарски труд да отиват до 50% от парите, а 70% от парите за труд се предвижда да отиват при координаторите за дейностите по трансплантация в съответната болница.

По закон всяко лечебно заведение, което извършва дейности по трансплантация трябва да определи лекар, който се занимава с организирането, контрола и носи отговорност за целия процес по вземането, обработката, преработката, етикетирането, съхраняването, предоставянето и присаждането на органи, тъкани и клетки и съобщаването на сериозни нежелани реакции и сериозни инциденти.

За откриване на потенциален донор с мозъчна смърт и налична сърдечна дейност ще продължи да се плаща до 1500 лева. За поддържане на жизнените функции на потенциалния донор се плащат до 5000 лева. От тези суми лекарите вече ще получават до 50%, а не до 30%, както досега.

За подготовката на донор на бъбрек ще продължат да се плащат до 3000 лева, като половината от тях са за имунологични изследвания, а за лекарски труд се предвиждат до 25%, както и досега. За подготовката на жив донор на черен дроб ще продължат да се плащат до 5000 лева, 25% от които за лекарски труд. Същата сума и същият дял за лекарски труд се предвиждат и за вземането на бъбрек от жив донор.

За вземане на черен дроб от жив донор ще се плащат, както и досега до 7000 лева, 25% от които са предвидени за лекарски труд. За вземане на орган от трупен донор ще се плащат до 5000 лева, 25% от които за лекарски труд.

Идеята за повишаването на заплащането на лекарите, които откриват донори, беше лансирана през март като мярка за съживяване на донорството, след като в последните години трансплантации почти не се правят. През 2012 имаше едва два трупни донора, през 2011 година – четири. За сравнение, през 2010 година, когато се водеше целенасочена кампания за даряване на органи, донорите бяха 21. От началото на тази година са направени четири бъбречни трансплантации и една чернодробна от трупни донори.

По данни на Агенцията по трансплантация към средата на април нуждаещите се от трансплантация на бъбрек са 940 души, чакащите за трансплантация на черен дроб са 48 души, за сърце чакат 32 души, а за бял дроб – шестима.

Споделяне

Още от България