Лозан Панов се обяви за намаляване на военните съдилища

Шефът на ВКС разкритикува прехвърлянето на знакови корупционни дела към спецсъда

Лозан Панов се обяви за намаляване на военните съдилища

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов се обяви за намаляване броя на военните съдилища в страната в отговор на гневните реакции на някои негови колеги под пагон след огласяването на доклад на съда за дейността им в средата на септември.

В анализа на върховните съдии Елена Авдева и Лада Паунова се констатираше липса на капацитет за решаване на дела, които не са от фактическа и правна сложност. Освен това като проблем се посочваше многократното връщане на делата на прокуратурата без основания.

"Аз подкрепям колегите, които изготвиха становищата. Благодаря на съдия Елена Авдева и на съдия Лада Паунова. Докладът им се отличава не само с голо представяне на фактите, а и с анализ. Нещо, което трябва да стане задължително при всеки доклад, изготвян от председателите на съдилища. Заставам зад тези колеги, ще ги подкрепя. А и обърнете внимание, че аргументите на колегите от военните съдилища са не толкова по данните и фактите и по съществото, а по това как това е написано. Нещо, с което трудно мога да се съглася, но всеки в една демократична държава има право да изразява своята позиция", коментира Панов по време на заседанието на съдийската колегия на ВСС във вторник.

По думите му най-скъпите дела, които са разглеждат в България, са именно във военните съдилища, "защото 1,2 дела на месец за апелативен съд и под 4 на месец във военно-окръжен в сравнение с другите апелативни и окръжни съдилища е в пъти по-малко".

"Второ армията в България не е тази, която е била преди 25 години и делата очевидно намаляват. Компетентността на военните съдилища беше променена", заключи председателят на ВКС.

Той коментира и подготвяните промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), според които делата за корупция срещу депутати, магистрати и министри ще трябва да се прехвърлят от Софийския градски съд (СГС) в специализирания.

"Промените в НПК, които целят ускоряване на процеса, трябва да бъдат подкрепени, но прилепването на промяна в подсъдността и заобикалянето на СГС с някакви много неубедителни мотиви, намирам за неприемливо", заяви Панов.

И добави, че негативните реакции от военни съдии на доклада на ВКС за дейността им се е отразила на колегите му, които подготвят и анализ за спецсъдилищата.

"Анализ на спецсъдилищата се подготвя, това не е лека работа. Но след анализа за военните съдилища и последвалата реакция, че по някакъв начин са били обидени, сами разбирате как се отразява това на колегите, които изготвят този за спецсъдилищата. Тази ранимост на колегите от военните съдилища може би е разбираема, но нека да се съсредоточим около фактите и констатациите и не мисля, че в тях е направено нещо преднамерено, умишлено и тенденциозно", обясни шефът на ВКС.

Споделяне

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?