Лозари могат да искат подпомагане за огради

До 17 август 2007 г. производителите на винено грозде могат да подават документи в държавен фонд "Земеделие" за европейско подпомагане по мярката „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”. Това е първият прием на проекти и те ще са за изграждане на огради за защита от диви животни и на противоерозионни съоръжение, както и реконструкция на съществуващи тераси, съобщиха от фонда. От там обещаха до месец след изтичането на срока за проекти да бъдат ясни одобрените за финансиране.  Средствата, които ще са в размер на 50 процента от направената инвестиция, ще се преведат на бенефициентите по банкова път  след изпълнение на проектите, най-късно да края на октомври тази година. 

Ще се финансират само проекти в тези три насоки, защото изпълнението на проектите по тях е бързо и страната ни по този начин може да се включи в използването на средствата по мярката  за финансовата 2006-2007 г., която приключва на 15 октомври, уточниха от Министерството на земеделието и продоволствието. Специално разрешение за това сме получили от Брюксел.

От ведомството информираха още, че са публикувани промените в наредбата, регламентираща условията и реда за подаване на заявление за подпомагане и за плащане по мярката „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”. За да усвоят финансовата подкрепа от ЕС, производителите на винено грозде трябва максимално бързо да подготвят инвестиционните си проекти, с оглед на кратките сроковете, с които разполагат. Необходимите образци на заявлението за подпомагане и плащане, както на инвестиционния проект по мярката „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” са оповестени  на сайта на ДФ „Земеделие”. Проекти ще се приемат само в Централно управление на Разплащателната агенция.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?