Малкият и средният бизнес ще имат по-голям достъп до заеми през 2013 г.

Очаква се намаляване на лихвите по кредитите и по депозитите

Малкият и средният бизнес ще имат по-голям достъп до заеми през 2013 г.

Заради старта на няколко инициативи, финансирани с европейски средства, се очаква значително да нараснат кредитите за малките и средните предприятия през 2013 г.. Това прогнозира Кристофор Павлов, главен икономист на “УниКредит Булбанк“, който представи в понеделник тазгодишните прогнози за банковия сектор. Ръстът на корпоративните кредити ще се запази на приблизително същите нива както година по-рано

 

Очакванията на анализаторите на банката са за намаляване на лихвите и по депозитите, и по кредитите. Това ще се дължи на подобряване на икономиката на България, а и на Европа като цяло.

 

“В условията на все още ниско търсене на кредит от домакинствата и запазване на умерените темпове на растеж на кредита за фирми, подобряването на ликвидността ще намери израз най-вече в по-нататъшното намаляване на лихвите“, обясни Павлов..

 

Според анализа на “УниКредит Булбанк“ земеделските кредити ще продължат да нарастват с двуцифрени темпове и през 2013 г. Ще спре обаче ръстът на заемите за инвестиции в проекта за възобновяеми енергийни източници и за довършването на някои големи търговски центрове, за които беше поет ангажимент за финансиране още преди началото на кризата.

 

“Макар и в по-малка степен ще има известен ръст и на кредитите в подкрепа на мерки за подобряване на енергийната ефективност, както и известно увеличение на оборотните кредити за експортно-ориентираните компании особено през втората половина на текущата година, когато растежът в еврозоната ще започне да се ускорява“, смята главният икономист на банката.

 

Според анализите ѝ финансовата задлъжнялост на правителствата, фирмите и домакинствата в повечето страни от Евросъюза ще продължи да намалява през настоящата година. България е в по-благоприятна позиция, тъй като публичната ѝ финансова задлъжнялост намалява, а редуцирането на домакинските борчове е в заключителната си фаза. В корпоративния сектор обаче задлъжнялостта остава най-висока заради високата концентрация на дълг в определени сектори на икономиката в началото на кризата, а държавата отказва да се ангажира с мерки, насочени към активизиране на процеса на финансово преструктуриране на фалирали компании.

 

“Лошите кредити ще останат завишени през 2013 г., но те са на ниво, което е управляемо и няма да доведе до спасяване на банки със средства на българските данъкоплатци”, коментира още Кристофор Павлов.

 

Колегата му от “Райфайзенбанк“ Калоян Ганев отчете спад в дела на лошите кредити в края на последното тримесечие на 2012 г. до 16.62 процента, докато година по-рано те са били 17.25 на сто. Намалението е заради отписване на кредити от балансите на банките, коментира Ганев. И според него няма промяна в икономическата ситуация, която да предполага устойчиво намаление на лошите кредити. Това може да стане едва след като икономиката отбележи по-съществен икономически растеж и започне да се възстановява заетостта, смята главният икономист на “Райфайзенбанк“.

 

Според “УниКредит Булбанк“ сега изчистването на балансите изглежда по-лесно, тъй като доверието в банките е стабилно. Кредитната институция очаква изчистването на загубите в резултат от спукването на балона с цените на недвижимите имоти и рецесията от 2009 г. да приключи към края на 2014 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?