Матурите и външното оценяване са приоритети на МОН

Служебният екип с фокус и върху стратегията за научните изследвания и проблемите с оперативната програма "Наука".

Министр Николай Денков и екипа му представиха своите приоритети за мандата на служебното правителство. Сн: БГНЕС

Успешна организацията на държавните зрелостни изпити, на външното оценяване и приемът в гимназиите са основните приоритети на служебното ръководство на Министерството на образованието и науката, обявени пред журналисти в понеделник.

През следващите два месеца служебният екип обеща да подготви финален вариант на Националната стратегия за развитие на научните изследвания и актуализиран проект за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав, както и да реши проблемите с оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

Организацията и вече обявените дати за националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити няма да се променят. Матурата по български език и литература ще бъде на 19 май, а по втори задължителен предмет по избор – на 22 май, заяви служебният министър на образованието Николай Денков. .

"Вече е в ход процедурата за възлагане на подготовката на изпитните материали. Ясен е и графикът на дейностите. Така че не би трябвало да има проблеми по отношение на организацията както на държавните зрелостни изпити, така и на националното външно оценяване и на приема след основно образование“, заяви заместник-министър Мария Гайдарова.

Екипът на МОН ще обърне специално внимание на Националната стратегия за развитие на научните изследвания, защото тя е основно изискване за изпълнение на ОП НОИР. До два месеца министерството на образованието и науката е длъжно да представи финален вариант, който да бъде приет от Министерския съвет и внесен в 44-ото Народно събрание веднага след неговото сформиране.

Съвсем малко време не достигна на 43-ия парламент да приеме окончателно поправките в Закона за развитие на академичния състав. По време на служебния мандат МОН ще актуализира законопроекта, като използва всичко постигнато в тази посока до момента, обещаха от просветното ведомство.

"Един от най-важните елементи в предложените промени е определянето на минимални изисквания за заемане на академичните длъжности "доцент“ и "професор“ и за присъждане на научните звания "доктор“ и "доктор на науките“. Не може да има универсални минимални изисквания, те са различни за различните научни направления. Нашата задача е да разработим специфични минимални изисквания за всяка отделна област и ние вече работим по този въпрос“, поясни заместник-министър Иван Димов.

Служебният екип на ведомството поиска още малко време, за да посочи точно проблемите в ОП НОИР и възможните им решения. През тази седмица предстоят две срещи с представители на Европейската комисия (ЕК). В следващите дни се очаква също одитният доклад на ЕК за състоянието на оперативната програма при проверката през октомври 2016 г. Министър Денков обеща да представи подробно пред медиите констатациите в доклада и конкретните мерки, свързани с тях.

"Трябва да продължим разработването на процедурите за набиране на проектни предложения по ОП НОИР. Целта е да се ускори процесът по договаряне. Защото в началото на третата година от програмния период сключените договори са едва 116 на обща стойност 324 млн. лв., което е 24% от бюджета“, добави заместник-министър Ваня Стойнева.

Като следваща важна задача тя посочи ускоряването на плащанията към бенефициентите. Към 31 януари т.г. са разплатени само 39 млн. лева или 2.8% от бюджета на програмата.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?