Медийната комисия определи правилата за ротация в СЕМ

Медийната комисия обсъди днес срока и правилата за номинации на двата нови члена на СЕМ, които трябва да бъдат излъчени от квотата на парламента. На 24 ноември ще се тегли жребий, който ще определи кои от хората в регулаторния орган ще бъдат сменени с нови.

Освен двете попълнения на Народното събрания, президентът също ще излъчи един човек. Според закона, при ротация на членовете на СЕМ, няма конкретен срок, в който трябва да стане назначаването на новите попълнения. В случай, че към датата на жребия все още няма избрани нови членове, старите остават на длъжността си и по този начин органът запазва целостта си.

След гласуване депутатите решиха предложения за парламентарната квота да се приемат до 26 този месец. Това означава, че за поста ще могат да бъдат предлагани хора два дни след като стане ясно кои от сегашните членове на регулаторния орган го напускат. Няма законова пречка те да бъдат предложени за още един мандат. Всички номинации ще се изпращат до председателя на Народното събрание, а предложенията ще бъдат направени от парламентарните групи. Всеки кандидат-член на СЕМ трябва да подпише декларация, че отговаря на законовите изисквания.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?