Милиардът на ВиК холдинга вече е заявен от общините

Дружествата в Шумен и Добрич получиха заеми за борчовете си за ток и такси към МОСВ

Милиардът на ВиК холдинга вече е заявен от общините

Общините вече са подали към държавния ВиК холдинг искания за финансиране над 900 млн. лв., с което почти е достигнат размера на предоставения от бюджета 1 милиард лева за капитал на мегаструктурата, която трябва да подпомага инвестициите във водоснабдителната мрежа и подобряването на услугата. Това е обявила регионалният министър Петя Аврамова по време на петъчния парламентарен контрол.

Не става ясно колко общини и кои общини вече са заявили финансиране, но Аврамова е дала пример, че за ВиК инфраструктура само за територията на област Хасково, за да постигне евроизискванията в областта на водите трябват близо 580 млн. лв. без ДДС, а в средносрочен план до 2028-ма година са необходими близо 260 млн. лв. без ДДС.

Министърът съобщи още ,че в четвъртък ВиК холдингът е превел кредитите за водните оператори в Добрич и Шумен за уреждането на дълга им за ток към "Енерго-Про" в размер на 10.5 млн. лв. Двете дружества от години влачат борчовете и бяха заплашени да останат без ток.

"Освен това ще подпомогнем ВиК дружествата да изпълнят своите задължения - неплатени средства към МОСВ, таксите, които те заплащат за водовземане", обяснила Аврамова.

Тя припомни обявеното от екоминистъра Емил Димитров намерение водните такси, плащани на ековедомството от ВиК-тата да се връщат при тях под формата на безвъзмездно финансиране за водна инфраструктура. Става въпрос за 100 млн. лв. годишно.

Аврамова даде пример за ограничените възможности на водните оператори за инвестират в рехабилитацията на остарялата си мрежа с вложените през 2019 г. едва 480 хил. лв. от ВиК Шумен за тази цел. Според нея това разкрива разкрива реалната картина.

Тя информира още, че през август тази година в МРРБ е постъпила молба от Община Тунджа за осигуряване на средства за подмяната на водопровод - водоснабдителна система "Драма - Крумово – Миладиновци". Общината има изготвен технически проект, като приблизителната стойност на строително-монтажните работи е 3.6 млн. лв. без ДДС. За финансовото обезпечаване на проекта е необходимо да се окомплектова документацията, включително и представяне на информация за проведени устройствени процедури, за готовността за възлагане и изпълнение на строителството, както и разрешение за строеж.

В парламента министър Аврамова е казала още, че МРРБ ще осигури 370 хил. лв. за подпомагане решаването на водния проблем за жителите на квартал "Мътница" в Шумен. Средствата са за възстановяване на водоподаването от дълбок сондаж за квартала.

Реализацията на тази мярка обаче изисква повече време, затова ВиК Шумен е изпълнило спешни аварийни дейности. Изградени са временни съоръжения, с които да се нормализира водоснабдяването на квартала. Аварийното водоснабдяване ще се използва до въвеждането в експлоатация на съоръженията от допълнителното водоснабдяване от дълбокия сондаж, посочват още от регионалното ведомство.

Споделяне

Още от Бизнес