Министър Станков обеща да намали съдебните такси

Министърът на правосъдието Антон Станков обяви, че е сформирал работна група, която ще изготви предложение за намаляване на част от таксите, събирани от съдебната система и Министерството на правосъдието. Той каза това в отговор на депутатско питане по време на парламентарния контрол.

Според Станков предложението ще бъде обсъдено в Министерския съвет и до края на януари ще приключи работата по този проект.

Министър Станков обясни, че Висшият съдебен съвет с решение от 12 март е предложил на министъра на правосъдието таксите, събирани от съдебната система и министерството на правосъдието, да бъдат увеличени. Стриктно спазих това предложение, внесох проекта за изменение в Министерски съвет, каза Станков.

Кратката практика обаче показала, че броят на делата не намалява и че увеличените такси се явяват пречка за достъпа до правосъдие.

На 15 декември, на своето последно заседание, същият състав на ВСС предложи на министъра на правосъдието да се намалят част от таксите.

Междувременно във Върховния административен съд бяха образувани повече от 10 дела по жалби срещу решението на правителството за увеличаване на съдебните такси. В жалбите се посочва, че с увеличението на таксите са нарушава конституционното право на гражданите на защита, когато са нарушени или застрашени техни права или законни интереси.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: