Министерството на финансите оправда по-ниския растеж с износа

Министерството на финансите оправда по-ниския растеж с износа

Българската икономика отчете по-нисък растеж през 2017 г. - 3.6%, в сравнение с очаквания – 4%, посочва Министерството на финансите в пролетната си икономическа прогноза. Според ведомството на Владислав Горанов разминаването се дължи на "по-силно отрицателния принос на нетния износ, докато вътрешното търсене се представи по-добре от очакваното".

МФ не променя очакванията си за растежа на БВП тази година и прогнозата остава, че той ще достигне 3.9%. "Частното потребление слабо ще се ускори, подкрепено от по-добреното доверие на потребителите и реалното увеличение на разполагаемия доход на домакинствата", посочват от министерството.

Според прогнозата икономическата активност слабо ще се забави до 3.8% през 2019 г. поради низходящата динамика при вътрешното търсене и ще достигне 3.7% в периода 2020–2021 г.

Вътрешното търсене ще остане водещо за растежа на БВП по линия както на потреблението, така и на инвестициите. Докато инвестиционната активност се очаква умерено да нарасне, по-ниският прираст на заетостта и реалните доходи ще се отрази в леко забавяне на растежа на частното потребление.

Очаква се негативният ефект върху БВП по линия на нетния износ да се свие до около 0.8 процентни пункта през 2020 и 2021 г.

Инфлацията ще се покачва до 2021 г., включително заради очакваното увеличение на международните цени на храните и суровия петрол.

Кредитирането за частния сектор ще продължи да се ускорява до 2021 г.

Споделяне

Още от Бизнес