Министрите Румен Овчаров и Джевдет Чакъров ще отговарят на парламентарно питане за фирмите за топлинно счетоводство и за изключването на рилските гори от Натура 2000

Споделяне

Още от България