МОН очаква да договори 500 млн. лева по оперативната програма за наука до началото на 2017 г.

МОН очаква да договори 500 млн. лева по оперативната програма за наука до началото на 2017 г.

Министерството на образованието ще се опита да договори около 500 млн. лв. от парите по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" до началото на следващата година. Това съобщи зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков в петък на семинар във Велинград .

От началото на програмата досега са договорени 275.2 млн. лева или 21.35 % от бюджета на програмата, като екипът на МОН има амбициите до началото на 2017 година те да достигнат половин милиард лева.

Отворените и планираните за стартиране операции до края на годината са на обща стойност 778, 5 млн. лв., или 56,8% от бюджета на програмата.

В процес на изпълнение са 6 процедури в областта на средното и висшето образование -

“Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ – 7,5 млн. лв.; “Студентски практики– фаза 1“ - 37 млн. лв.; “Студентски стипендии – фаза 1“ - 26 млн.лв.; “Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“ – 3 млн. лв.; “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1“ – 140 млн. лв.; “Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение - Фаза 1“ – 17.5 млн. лв.

В процес на договаряне са и две процедури за образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи на обща стойност над 32.5 млн. лв.

За подкрепа на мерки в сферата на науката и висшето образование през август са стартирани 3 процедури, по които може в момента да се кандидатства за финансиране - “Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1" с бюджет 6 млн. лв. ; “Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“  с бюджет 200 млн. лв.; “Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ с бюджет 150 млн. лв.

До края на септември ще се проведе информационна кампания в 7 града в страната за популяризиране на новите процедури за подбор на проекти, които са отворени за кандидатстване.

Управляващият орган на програмата подготвя насоки за кандидатстване по още 4 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - “Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение“; “Въвеждане на дуална система за обучение (ДОМИНО 2), “Развитие на системата за кариерно развитие на студенти“ и “Усъвършенстване на националната система за валидиране“.

Тези операции ще бъдат обявени до края на 2016 г. и са на обща стойност над 23 млн. лв.

Споделяне

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?