МВФ: Инфлацията ще е проблем за влизането на България в еврозоната

Инфлацията остава основно предизвикателство пред България по пътя ѝ на покриването на критериите за влизане в еврозоната. Това се казва в интервю на директора на европейската дирекция на Международния валутен фонд (МВФ) Майкъл Деплер, дадено за британската компания за икономически анализи Oxford Business Group (OBG). Резюме от интервюто бе разпространено в сряда, а цялото ще излезе през юли.

Според Деплер България няма да има проблеми да покрие изискванията от Маастрихт за бюджетния дефицит и публичния дълг, които и към момента са изпълнени. „Все пак постигането на инфлационния критерий ще бъде предизвикателство", заявява в интервюто директорът в МВФ. Според маахстихтските критерии инфлацията на кандидат-членката за влизане в еврозоната не трябва да надвишава с 1.5% годишната инфлация на трите страни с най-нисък такъв показател от еврозоната.  

Майкъл Деплер смята, че икономическите перспективи пред България са благоприятни, но страната трябва да е готова да се справя с натиска на глобализацията.

В оценката си за икономическото състояние на България той акцентира върху стабилния икономически растеж, умерената инфлация, нарастващия брой на работещите, увеличаването на доходите на населението. Същевременно предупреждава, че "управляващите в България трябва да бъдат нащрек спрямо натиска на глобализацията и да продължават да следват и засилват мерките, подобряващи конкурентоспособността на страната, включваща макроикономическата и финансова стабилност, благоприятният за бизнеса климат, добрата инфраструктура, ефективната образователна система, гъвкавата и адаптивна икономика." 

Директорът на европейската секция на МВФ посочва, че за последните десет години, откакто страната има споразумения с фонда, тя е отбелязала напредък в приватизацията, модернизирането на публичната администрация, премахването на добавката за стаж при промяна на професията и подобряването на образователната и здравната система. Все пак по отношение на различни индикатори за структурната реформа страната е твърде назад в класацията на т. нар. европейски развиващи се икономики, казва Деплер.

Майкъл Деплер препоръчва решително провеждане на законодателните реформи, за да се осигури конкурентоспособност на производствения и трудовия пазар. Според него възнагражденията се определят от тромави колективни договори, а завършването на отлагания от много време електронен регистър ще намали корупцията и ще стимулира формирането на бизнеса. Ще помогнат и по-ниски изисквания за минимален капитал. Нужно е и намаляване на административната тежест, която задушава предприемачеството, заявява още в интервюто си директорът в МВФ.

Споделяне

Още от Бизнес