Набират съдебни заседатели за Софийския районен съд с мандат до 2024 г.

Столичният общински съвет обяви процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд за мандат  2020-2024 г., съобщиха от кметството.

Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години; има  настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; има завършено най-малко средно образование; не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му и не страда от психически заболявания.

Кандидатите подават в срок от 02.03.2020г. до 06.04.2020г. в Деловодството на Столична община, ул."Московска" №33 следните документи:

  1. Заявление /по образец – Приложение №2/, което се получава в деловодството на Столична община, ул."Московска" № 33 и съдържа писмено съгласие на кандидата;
  2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
  3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  5. Данни за контакт  на две лица, към които Столичен общински съвет може да се обръща за препоръки;
  6. Мотивационно писмо;
  7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, чл.3 и чл.69,ал.2 от Закона за съдебната власт;
  8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 год.).

Споделяне

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?