Над 230 млн. лв. за водна цифровизация и екосистеми, поглъщащи въглерод, искаме от ЕК

Над 230 млн. лв. за водна цифровизация и екосистеми, поглъщащи въглерод, искаме от ЕК

България ще иска от Европейската комисия над 230 млн. лв. за цифрово управление на водите, за възстановяване на влажни зони, речни екоистеми, блата и торфища, които да поглъщат въглерода от въздуха и така да спомагат за зеления преход на България, и за опазване на защитените зони от екомрежата "Натура 2000". Това са трите окончателни проекта на Министерството на околната среда и водите, които ще влязат в националния план за възстановяване и устойчивост, по който страната ни ще получи безвъзмездни 12 млрд. лв., съобщиха от ведомството в понеделник

В момента проектопланът, изготвен от предишните управляващи от ГЕРБ, е в процес на преработка и Министерството на околната среда и водите е изготвило ново предложение за инвестиране на над 71 млн. лв. с ДДС в мерки за биоразнообразие, както и за подобряване състоянието на зоопарковете.

"Чрез новото предложение ще се осигури свързаност на мрежата "Натура 2000" с възстановяване на традиционни ландшафти и създаване на екологични коридори", коментира в прессъобщението зам.-министърът на околната среда и водите Емилия Тончева. "Ще се изпълняват също така консервационни и образователни мерки за опазване на местни защитени видове и устойчиво развитие на зоологическите градини", допълватя.

В проекта е заложено и финансиране на дейности по опазването и съхранението на горските генетични ресурси във връзка с адаптация към климатичните промени, картиране на старите гори в частните гори и намаляване на вредата на пожарите върху биоразнообразието.

Проектът, който е разработен съвместно със Службата за защита на природата, с агенцията по горите и с неправителствени организации, вече е изпратен до вицепремиера по еврофондовете Атанас Пеканов. С него окончателните варианти за предложения на ековедомството за финансиране по националния план стават три.

Другите са за над 165 млн. лв. общо. Най-много средства – близо 135 млн. лв., са предвидени за цифровизация на управлението на водните ресурси, за да може да се засили контролът върху използването им и то да стане по-ефективно. Другият е за 32 млн. лв. и е за търсене на решения за опазване на защитените зони от европейската екомрежа "Натура 2000".

Споделяне

Още от Greenpool

Подкрепяте ли партия на Кирил Петков и Асен Василев и ще гласувате ли за нея?