Над милиард и половина лева е бюджетният дефицит за полугодието

Над милиард и половина лева е бюджетният дефицит за полугодието

Държавният бюджет е на дефицит от 1.514 млрд. лв. в края на първото полугодие. Това показват данните от изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) в края на юни, публикувани в понеделник на интернет-страницата на Министерството на финансите.

Данните на изпълнението и съпоставките спрямо годишните разчети са на базата на актуализираните параметри на държания бюджет, приети преди около месец от парламента.

В края на тази годината според актуализацията бюджетът може да приключи с дефицит до 3.684 млрд. лв. Разчетите за полугодието показват, че, ако се запази досегашното съотношение между приходите и разходите, годишният дефицит ще е по-нисък от заложения, каквито са и очакванията на финансовия министър Симеон Дянков.

Като процент от брутния вътрешен продукт дефицитът ще е около 3.8 на сто, тоест над разрешените в ЕС 3 процента.

Според публикуваните в понеделник данни към 30 юли т. г. постъпленията са 11.189 млрд. лв., което е 45.6% от годишния разчет в актуализирания бюджет.

Разходите, заедно с вноската на България в общия бюджет на ЕС, са 12.704 млрд. лв. или 45.7% от актуализирания годишен разчет. В отчета е посочено намаление от 67 млн. лв. спрямо същия период на 2009 година.

Приходи

В приходната част 78.3% се падат на постъпленията от данъци. В края на полугодието те са 8.764 млрд. лв. Преките данъци са 1.904 млрд. лв. или 54.7% от актуализирания годишен разчет, като е обичайно в първата половина на годината те да са по-големи от втората половина.

Събраните косвени данъци са 4.045 млрд. лв. или 41,1% от актуализираната програма за годината. Приходите от ДДС са 2.253 млрд. лв. или 43.1% от разчета за 2010 година.

Според финансовото министерство доста ниските приходи от косвени данъци и в частност от ДДС са заради нарасналия износ и спада на вноса, наблюдавани от началото на годината.

Постъпленията от акцизи към 30 юни 2010 г. са 1.468 млрд. лв. или 37.6% от годишния план по актуализирания бюджет. Разликата от плана е драстично надолу и със сигурност няма да бъде заличена до края на годината.

Директорът на агенция "Митници" Ваньо Танов обяви за нереалистичен актуализирания план на постъпленията от акцизи и предупреди, че няма да може да бъде изпълнен. Критиките срещу него, които се сгъстиха много в последните месеци, са за неспособност да осигури нормално функциониране на митниците и добре работещи механизми за пресичане на контрабандата и укриването на акцизи, ДДС и мита.

Приходите от мита са близо 54 млн. лв. или 58.5% от годишния план.

В частта на осигуровките изпълнението също изостава от плана. За полугодието постъпленията от вноски са 2.423 млрд. лв., което е 46.9% от актуализираните разчети за годината. Недостигът на приходите от социални вноски се отразява на бюджетите на НОИ и НЗОК, които трябва да бъдат допълвани с нарастващи субсидии от републиканския бюджет.

Разходната част

Тя търпи структурни промени спрямо същия период на миналата година. Нарастването на социалните и здравно-осигурителни разходи с около 15% спрямо полугодието на 2010 г. се компенсира от по-ниски разходи за издръжка и капиталови разходи, твърдят от Министерството на финансите, като имат предвид предприетите съкращения в централната администрация. Парите за издръжка на апарата в централните ведомства бяха свити с 15%.

Текущите нелихвени разходи са 10.774 млрд. лв. или 50.6% от планираните за годината, капиталовите разходи са 1.267 млрд. лв. или 33.4% от актуализираните разчети за 2010 г., а лихвените плащания - 303 млн. лв. или 59.8% от планираните.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към юни 2010 г., е 358 млн. лв.

Фискален резерв

Фискалният резерв към 30 юни 2010 г. се е свил на 6 млрд. лв., като намалението се дължи основно на плащане от 199 млн. евро към Европейския инвестиционен фонд във връзка със стартиране на инициативата JEREMIE, насочена за подкрепа на малките и средни предприятия в условията на криза. С преведената сума временно се намалява фискалният резерв до възстановяването на средствата от страна на Европейската комисия по сметката на Националния фонд към министъра на финансите, уточняват от министерството.

За сравнение фискалният резерв в края на миналата година бе 7.67 млрд. лв., а в края на февруари - 6.344 млрд. лв.

Актуализацията на бюджета разреши от резерва да бъдат похарчени около 2 млрд. лв. в подкрепа на различни антикризисни и социални мерки на правителството, но той не може да падне под 4.5 млрд. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес