Нагласите на бизнеса са се влошили през октомври

Цените на производителите паднали с 2 процента за година

Нагласите на бизнеса са се влошили през октомври

Предприятията в България оценяват по-зле бизнес климата в държавата през октомври 2016 г. спрямо предходния месец, която имаше известно запазване на очакванията на предприемачите в сравнение с августовското влошаване на стопанската конюнктура. Това отчете http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Economy2016-09_C4TKW58.pdf Националният статистически институт в петък.

През октомври общият показател на бизнес климата намалява с 1.3 пункта в сравнение с предходния месец. Влошаване на положение се регистрира в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството запазва приблизително равнището си от септември. Единствено в сектора на услугите стопанската конюнктура се подобрява.

При промишлеността спадът е 4.4 пункта заради по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнеса им. Не са добри прогнозите и за износа и производствената активност през следващите три месеца. 46.1 процента от предприятията продължават да смятат несигурната икономическа среда за основния проблем, затрудняващ дейността им. Мениджърите предвиждат да запазят цените си през идните три месеца.

Бизнес климатът в строителството запазва приблизително равнището си от септември. Предприемачите в сектора посочват, че активността им се е подобрила, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са леко влошени. И тук като основни пречки са посочени несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, макар че анкетата регистрира намаление на отрицателното им влияние. Не се очаква промяна на цените в строителството.

Понижение с 2.1 пункта се отчита при бизнес климата в търговията на дребно, където мениджърите очакват запазване на същото състояние докато месец по-рано те са били по-оптимистични и са очаквали подобряване на конюнктурата. Търговците вече са по-.умерени в прогнозите си за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца. Тук недостатъчното търсене оказва допълнителен натиск, но не се очаква промяна на цените.

Само в сектора на услугите се отчита подобряване на конюнктурата с 4.4 пункта, заради повишените очаквания и оптимизма на мениджърите, макар в момента търсенето на услуги да е влошено. И тук не се очаква повищаване на цените.

В същото време статистиката отчете спад от 2 процента при цените на производителите на годишна база през октомври, но спрямо септември има регистриран ръст от 0.5 на сто.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2016 г. спада с 2.4% в сравнение със същия месец на 2015 година. Спад е регистриран в добивната и в преработващата промишленост, както и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.1%.

На международния пазар цените на производител също намаляват с 1.4 насто през септември спрямо година по-рано.

Споделяне

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?