Намаляват автотоварите към Германия, Турция и бивша Югославия

Намаляват автотоварите към Германия, Турция и бивша Югославия

Международните автомобилни превозвачи са превозили с около 500 хил. тона по-малко през второто тримесечие за 2007 година, спрямо същия период на миналата година. Това става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ) за товарния автомобилен транспорт за периода. От април до края на юни българските фирми за международни превози за транспортирали  по-малко от 1.5 млн. т срещу заплащане, съобщиха от НСИ. За същия период на 2006 г. обемите са над 1.9 млн. т.

Сравнението с данните от миналата година показва, че с близо 7 млн. т намаляват товарите, които родните фирми превозват за собствена сметка във вътрешността на страната. По данни на НСИ, за второто тримесечие на годината те над 17.8 млн.тона, при над 24.7 млн.тона през 2006 година. Делът на вътрешните превози сред българските фирми продължава да е много по-голям от международните.

Превозите зад граница за собствена сметка винаги са били малко, но тенденцията за намаляването им трайно се установява. Според специалистите от бранша, това е сигнал, че малките компании постепенно изчезват от транспортния пазар. С близо 2 хил.тона са се увеличили превозите срещу заплащане във вътрешността на страната. Като цяло статистиката отчита намаление на превозените товари за последната година с около 5 хил.тона.

Основните товари зад граница се транспортират от влекачите, сочат данните на НСИ. От близо 1,5 млн.тона, с влекачи зад граница са извозени над 1,2 млн.тона. Останалите товари са разпределени между камионите с общо тегла от 17 до 25 тона и тези от над 25 тона.

Прави впечатление, че преди година всички категории камиони са превозили за собствена сметка, макар и малки количества, товари в порядъка от 2.5 хил.тона до 10 хил. тона до чужди страни. При анализа на пазара за второто тримесечие на тази година, тези количества товари изчезват. Най-много обеми традиционно се транспортират до страните от Европейския съюз – малко над 624 хил. т срещу заплащане и близо 24 хил. т за сметка на превозвачите. С близо 60 хил. т са намалели товарите за Германия, спрямо предишната година. НСИ отчита, че в периода април-юни, срещу заплащане са били превозени и разтоварени в Германия над 33 хил. т. За същия период на 2006 година, тези карго превози са били над 93 хил. т. Но с над 12 хил. т са се увеличили товарите, които българските фирми вземат от Германия към България срещу заплащане. Почти двойно са намалели комичествата от и за Гърция, транспортирани по поръчка на товародатели от българските автофирми.

Огромно намаление регистрира статистиката при товарите към Централна и Източна Европа. Според данните, към страните от бивша Югославия за периода април-юни са били транспортирани срещу заплащане общо 34.5 хил. т. През същия период на миналата година превозените стоки и товари са били 291,3 хил.тона. Сериозно намаление е регистрирано и при товарите, които българските фирми транспортират до същия регион за собствена сметка. Почти двойно са намалели и товарите на родните превозвачи към Турция. За второто тримесечие на 2007 г. те са били 8.3 хил.тона, а през същия период на миналата година са били близо 53 хил.тона. Обемът на стоките и товарите, които се товарят от тези страни към България, обаче се е запазил през последната година, сочат данните от статистиката.

Рязко е намалял делът на петролните продукти, които се превозват за собствена сметка от родните фирми. От  почти 6 млн. тона през второто тримесечие на миналата година през тази година обемът им пада до малко над 1 млн.т. Малко под 208 хил.т петролни продукти се возят по поръчка на товародатели. Най-голям остава делът на  превозените обработени и необработени материали, отчита статистиката. За една година почти двойно е намалял обемът на този вид транспорт за сметка на фирмите и от почти 11 млн. т през второто тримесечие на 2006 г. до над 5.7 млн. т  през тази. За сметка на това се увеличава този тип товари, които се транспортират по поръчка на товародатели – от почти 6.8 млн.тона през 2006 г., до юни 2007 година те нарастват до почти 9.9 млн.тона.

Сериозно намаляват превозените товари от кожа, текстил, облекло, други фабрични изделия  за собствена сметка на фирмите.

Споделяне

Още от Бизнес