НАП готви нов вид на данъчната декларация и нови срокове за плащане

За първи път през 2008 г. данък ще се декларира и плаща до 30 април. Досега срокът за декларирането беше 15 април, а за внасянето на дължимите суми – 15 май.

Пет на сто отстъпка ще ползват гражданите, декларирали доходите си до 10 февруари.

От Националната агенция за приходите (НАП) посочиха, че подалите годишната данъчна декларация до 30 април 2008 г. по електронен път също ще ползват 5% отстъпка върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчната декларация. Ползва се само една от двете отстъпки.

Изпълнителният директор на НАП Мария Мургина коментира, че целта е да се стимулира подаването на декларация по електронен път. За целта е необходимо подателите на декларацията да имат електронен подпис.

НАП предвижда годишната данъчна декларация за доходите на физическите лица за 2007 г. да представлява пакет от формуляри, включващ основна част на декларацията и отделени от нея девет приложения – шест основни, в които се формира годишната данъчна основа и три допълнителни, които имат информативен характер. Засега това е проект, който трябва да бъде одобрен от министъра на финансите, поясни на семинар в Банско Лорета Цветкова, главен експерт по приходите в Дирекция “Данъчно осигурителна методология” на агенцията.

Първите шест приложения в новите данъчни декларации са следните: Приложение 1 – за доходи от трудови правоотношения; Приложение 2 – за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец; Приложение 3 – за доходи от друга стопанска дейност; Приложение 4 – за доходи от наем; Приложение 5 – за доходи от прехвърляне на права или имущество и Приложение 6 -  за доходи от други източници.

Към декларацията ще се включат още три приложения с информативен характер. В Приложение 7 ще се попълват доходи от дейност, подлежаща на облагане с патентен данък; Приложение 8 – за доходи на регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители, които не подлежат на облагане. Приложение 9 е за притежавани акции, дялове, място на стопанска дейност и др.

Целта е да се попълват само тези приложения, за които гражданите имат съответните доходи и така да бъде намален обемът на декларациите, както и да бъдат спестени административни разходи за разпечатването им.

От 2008 г. българските граждани, пратени в командировка от работодателите си в държава от ЕС, трябва да носят специален формуляр, от който става ясно, че са здравноосигурени в България, съобщи Катя Кашъмова, началник отдел “Осигурителна методология” в НАП.

Този формуляр ще важи за 12 месеца, а ако се наложи командировката да бъде удължена, НАП ще издава друг формуляр, който ще важи за още 12 месеца и така работникът няма да дължи здравни осигуровки на две държави.

На семинара бе коментиран и разглежданият от парламента проект за промени на закона за здравното осигуряване, които предвиждат българските граждани, напуснали страната за периода 1999 – 2007 г. да не дължат здравни вноски. Тези граждани трябва да са напуснали България  за повече от 183 дни, като няма значение дали са пребивавали в страна от ЕС или не.

 

 

 

Споделяне

Още от Бизнес